Slogan Islam Era Globalisasi

asm

Buku kedua yg saya miliki terkini dari PI (Wisma Yakin) ialah karya
latest Dr Qardhawi.

Jodol: Khitabuna alIslami fi 'Asyr alAwlamah

Jodol Indon: Retorika Islam


Jodol s2s: Slogan Islam Era Globalisasi


Penerbit: dar asSyuruq, Cairo (edisi 1, 2004)

penerbit Indon: Khalifa, Jakarta Timur, May 2004

Sinopsis:

Kitab ini menjawab kekeliruan umat Islam mengenai slogan/retorika
utama Risalah Islam selepas era 9/11 atau peristiwa pengemboman twin
tower New York. Umat Islam keliru dengan slogan jihad, slogan
keganasan (teroris, sikap Islam terhadap non-muslim, dsbnya.

Kemudian Dr Qardhawi mengulangi dan mengukuhkan semula
retorika/Slogan-slogan asal umat Islam yg berdengung sejak zaman
salaf, antaranya:

1. persoalan keimanan
2. kedudukan wahyu dan akal
3. kesimbangan material dan spiritual
4. amat menekankan aspek ibadah-moral dan syari'at
5. sikap toleran Islam
6. seimbang antara keseriusan dan hiburan
7. seimbangkan idealisme dan realiti
8. Berfikiran global dan tidak melupakan lokal
9. semangat pembaharu dan kukuh berpegang dgn keaslian
10. Orientasi futuristik dan tidak memungkiri sejarah
11. mudah dlm fatwa dan gembira dalam dakwah
12. membuka pintu ijtihad dan tidak melampaui yg permanen
13. menolak aksi keganasan dan mendukung jihad yg syara'iy
14 . mengukuhkan martabat wanita dan tidak menghakis martabat sang lelaki
15. melindungi kaum minoriti dan tidak memarginalisasi kaum majoriti.