MARI BERKENALAN DENGAN

AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMAAH

 

 

hafiz firdaus abdullah

 

   

 

Pendahuluan

 

 

Berkenalan Dengan Ciri - Ciri Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

 

Dalam:

 

 

1. Mengambil Sumber Agama

 

2. Aqidah

 

3. Fiqh

 

4. Akhlak

 

5. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

 

6. Politik

 

7. Berinteraksi Dengan Kaum Bukan Islam

 

 

Penutup