B: Ibubapa Menurut al-Sunnah.

 

Terdapat banyak hadis sahih yang menerangkan kedudukan ibubapa di dalam Islam dan tuntutan untuk berbuat baik kepada mereka. Berikut dikemukakan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut diikuti dengan penjelasan tentang petunjuk hukum dan pengajaran daripadanya:

 1. Keredhaan Allah Terletak Pada Keredhaan Ibubapa.

 2. Derhaka Kepada Ibubapa Termasuk Dosa Besar. 

 3. Ibu Lebih Utama Berbanding Ayah.

 4. Kepentingan Menggembirakan Ibubapa.

 5. Wajib Meminta Izin Ibubapa Sekalipun Dalam Urusan Agama. 

 6. Kehinaan Anak Yang Tidak Berbuat Baik Kepada Ibubapa Yang Lanjut Umur. 

 7. Tidak Boleh Membenci Dan Memutuskan Hubungan Dengan Ibubapa. 

 8. Doa Ibubapa Pasti Dikabulkan. 

 9. Anak Yang Berbuat Baik Kepada Ibubapanya Memiliki Darjat Yang Istimewa. 

 10. Dikabulkan Doa Anak Yang Berbuat Baik Kepada Ibubapa.

 11. Ibubapa Memiliki Hak Terhadap Sebahagian Harta Anak. 

 12. Ibubapa Memiliki Hak Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Anak. 

 

Kandungan