Beberapa Rujukan Lanjut Berkenaan al-Qur’an Yang Disyorkan

Rujukan bahasa Melayu dan Indonesia:[1]

 

1.      Kunci Mengenal al-Qur’an oleh Zulkifli Mohd. Yusoff. Diterbitkan oleh Berita Publishing, K. Lumpur, 1996.

 

2.      Pengantar Ilmu Tafsir oleh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin. Diterjemah oleh Ummu Ismail dan diterbitkan oleh Darus Sunnah, Jakarta, 2004.

 

3.      Sejarah Dan Dasar Pengajian Ilmu al-Qur’an oleh Muhammad Ali ash-Shabuni. Diterjemah oleh M. Junaid al Hashimi dan diterbitkan oleh al-Hidayah, K. Lumpur, 1996.

 

4.      Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur’an oleh Subhi ash-Shalih. Diterjemah dan diterbitkan oleh Pustaka al-Firdaus, Jakarta, 1999.

 

5.      Manahil al-‘Urfan fi ‘Ulum al-Qur’an oleh Muhammad ‘Abdul Adzim az-Zarqani. Diterjemah oleh Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq dan diterbitkan oleh Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002. (Setakat ini siap jilid pertama)

 

6.      Aliran Yang Menyeleweng Dalam Pentafsiran al-Qur’anul Karim oleh Muhammad Hussain al-Zahabi. Diterjemah oleh Muhammad Ramzi Omar dan diterbitkan oleh Pustaka Ilmi, Batu Caves, 1999.

 

7.      Kisah Israiliyat Dalam Tafsir Dan Hadith oleh Muhammad Hussain al-Zahabi. Diterjemah oleh Ahmad Fadilah dan diterbitkan oleh Jahabersa, Johor Bahru, 1996.

 

8.      Membumikan al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat oleh Muhammad Quraish Shihab. Diterbitkan oleh Mizan, Bandung, 1998.

 

9.      Samudera al-Qur’an oleh Rosihin Anwar. Diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung 2001. (Sebuah rujukan yang bermanfaat dalam menerangkan pelbagai ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an. Akan tetapi sayang sekali pengarangnya, semoga Allah memeliharanya dan memudahkannya untuk terus mengkaji dan menulis, tidak bersikap tegas dalam menyaring dan membezakan antara ilmu baik dan ilmu yang buruk, malah menganggap semuanya baik sebagai satu “khazanah kekayaan al-Qur’an”. Dinasihatkan agar para pembaca sekalian bersikap kritis dalam membaca buku ini).

 

Rujukan bahasa Inggeris:

 

1.      ‘Ulum al-Qur’an: An Introduction To The Sciences of The Qur’an oleh Ahmad Von Denffer. Diterbitkan oleh Islamic Academy, Leicester, U.K., 1989. (Rujukan yang amat bermanfaat untuk mengenali al-Qur’an, juga sesuai dijadikan bahan rujukan dalam rangka berdakwah kepada orang bukan Islam).

 

2.      How To Approach And Understand The Qur’an oleh Jamaluddin Zarabozo. Diterbitkan oleh al-Basheer, Boulder, U.S.A., 1999.

 

3.      Tafseer Soorah al-Huuraat oleh Abu Ameenah Bilal Philips. Diterbitkan oleh International Islamic Publishing House, Riyadh, 1996. (Sekalipun buku ini memberi tumpuan kepada menafsirkan surah al-Hujerat, ia didahului dengan pengenalan yang amat baik kepada ilmu penafsiran al-Qur’an).

 

4.      Variant Readings of The Qur’an: A Critical Study of Their Historical and Linguistic Origins oleh Ahmad ‘Ali al-Imam. Diterbitkan oleh The International Institute of Islamic Thought, Virginia, 1998. (Menerangkan perbezaan bacaan al-Qur’an dan sejarah pengumpulannya, juga menjawab tuduhan-tuduhan orientalis terhadap al-Qur’an).

 

5.      The History of The Qur’anic Text From Revelation to Compilation: A Comparative Study With The Old And New Testaments oleh Muhammad Mustafa al-‘Azami. Diterbitkan oleh Islamic Academy, Leicester, U.K., 2003. (Menjawab tuduhan orientalis tentang keaslian al-Qur’an. Seterusnya tuduhan yang sama dialihkan kepada kitab The Bible itu sendiri).

 

6.      Al-Qur’an: Should It Be Read With Understanding? Oleh Zakir Naik. Rakaman VCD yang diedarkan oleh Saba Islamic Media, K. Lumpur.

 


 

[1]           Rujukan daripada penerbit Indonesia boleh didapati di Pustaka Indonesia yang terletak di Wisma Yakin, Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. No tel: 03-2692 3940 atau 03-2698 1742.

 

:: Al-Firdaus :: Indeks ::