Soalan ini telah lama berlegar di kepala saya. Saya harap mendapat penerangan dari kawan-kawan yang arif:

1. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad saw telah berkhalwat di Gua Hira'. Apakah bentuk pertapaan nya diketahui oleh sesiapa?

Jawapan THTL:

Ajaran Islam bermula dengan wahyu yang pertama IQRA'. Apa jua ibadah yang dilakukan oleh Nabi saw sebelum perutusan pertama ini tidak dikira. Bertapa atau kerahiban yg diamalkan oleh Nabi saw itu merupakan amalan yang biasa pada masa purba dan masih diamalkan hingga kini oleh ajaran kebatinan di Jawa kebanyakannya. Islam datang dan memansuhkan amalan bertapa dengan solat lail (solat malam).

 

------------------

2. Kalau tak silap dalam bacaan saya, Muhammad saw pernah menjelajah dan berniaga hingga ke negeri-negeri di daerah Himalaya (negara Buddha). Adakah hubung kait di antara 'meditation' dalam Buddhism dengan "khalwat" Muhammad saw di gua Hira'?

Jawapan THTL:

Nabi saw tidak pernah menjejaki Himalaya. Panglima Islam yg membuka India-Pakistan dan kawasan Himalaya ialah Muhammad al-Qasim.

 

---------------------

3. Mengikut sebuah buku yang saya baca 4/5 tahun lampau hanya satu daripada beberapa tarikat bersumber dari Saidina Abu Bakar; yang lain dari keluarga Saidina Fatimah. Yang satu-satu nya bersumber dari Saidina Bakar itu - berkemungkinankah ia mempunyai kaitan dengan 'khalwat' nabi di gua Hira'?

Jawapan THTL:

Tariqat hanya satu iaitu tariqat Muhammadiah atau Islam itu sendiri. Abu Bakar ra tidak mengasaskan apa jua tariqat kerana beliau adalah as-Siddiq (membenarkan) semua ajaran yg dibawa baginda tanpa tokok tambah. Begitulah juga Fatiman bte Muhammad ra tidak mengasaskan tariqat syi'ah seperti yg didakwa oleh syi'ah. Fatimah. Fatimah dan keturunan beliau mengamalkan ajaran Islam yg sebenar tampa tokok tambah.