Pengenalan Ringkas Kepada Ilmu Ushul al-Fiqh.

Assalamualaikum,

Alhamdulillah, suka cita diperkenalkan sebuah lagi buku yang baru diterbitkan:

Judul asal:
al-Ushul min 'Ilm al-Ushul


Pengarang:
Al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (1411H)


Judul edisi terjemahan:
Pengenalan Ringkas Kepada Ilmu Ushul al-Fiqh.


Penterjemah:
Fadlan bin Mohd. Othman (
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Penyunting:
Hafiz Firdaus Abdullah. (
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Penerbit:
Perniagaan Jahabersa
Tel: 07-235 1602, 235 1605.
Fax: 07-235 1603
http://www.jahabersa.com.my
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ulasan ringkas:

Buku ini memberi pengenalan yang ringkas tetapi padat kepada ilmu usul fiqh, iaitu ilmu yang berkaitan dasar-dasar fiqh. Sesungguhnya di dalam apa sahaja ilmu, perkara yang amat penting bagi orang yang ingin mempelajarinya ialah mengkaji dasar-dasarnya yang dapat membantu pemahaman ilmu tersebut. Pengajian dasar-dasar sesuatu ilmu akan menjadikan pengkaji itu seorang yang mempunyai tapak yang kuat dalam memahami ilmu itu.


wassalam.