1. Kata-Kata Aluan oleh DR. MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN.

 2. Pendahuluan.

 3. 20 Persoalan Lazim Tentang Hadis.

  1. Ada pihak yang mengatakan bahawa kita hanya perlu  beramal dengan Al Quran dan tidak perlu kepada hadis Nabi SAW. Adakah pendapat ini benar?

  2. Adakah hadis boleh diertikan sebagai sabda Nabi SAW ?

  3. Perkataan ‘Sanad’ dan ‘Matan’ sering disebut apabila orang bercakap tentang hadis. Apakah maksud dua
   perkataan ini?
           

  4. Apakah kelebihan bagi mereka yang mempelajari hadis  dan ilmu-ilmu berkaitan dengannya?

  5. Bila dan bagaimanakah hadis dibukukan?

  6. Ada sesetengah orang menyebut ‘hadis sahih’ atau ‘hadis dhaif’. Bagaimanakah hadis dikategorikan  oleh ulama?

  7. Adakah ilmu pengkajian hadis ini berdasarkan kajian ilmiah atau sekadar mengikut pendapat ulama hadis semata-mata? 

  8. Apakah buku-buku yang patut dirujuk untuk mengenal hadis-hadis sahih?

  9. Seringkali orang menyebut 4 buku ‘Sunan’ iaitu Sunan al Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan al Nasaai dan Sunan Ibn Majah. Apakah kesemua hadis di dalam buku-buku ini adalah sahih?                               

  10. Bagaimana darjat hadis dalam buku-buku selain Kutub al Sittah?

  11. Apakah kepentingan kita mengetahui sama ada sesuatu hadis itu sahih atau tidak?

  12. Bagaimanakah caranya seseorang ingin memastikan kesahihan sesuatu hadis yang ditemuinya?   

  13. Adakah ilmu pengkajian hadis hanya terhad kepada pengkajian yang telah dibuat oleh ulama silam?Bagaimana pula perkembangan ilmu hadis pada zaman ini?

  14. Siapakah di antara pengkaji hadis terkemuka pada zaman ini?

  15. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kita boleh beramal dengan hadis dhaif. Apakah maksud beramal dengan hadis dhaif dan adakah ia memang dibenarkan?

  16. Bagaimana  munculnya hadis-hadis palsu?

  17. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan hadis-hadis dhaif dan palsu tersebar dalam kalangan masyarakat?

  18. Sebahagian masyarakat kita mengatakan bahawa tidak menjadi kesalahan untuk kita menyebut hadis palsu selagi maksudnya baik dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Adakah pendapat ini diterima?

  19. Apakah langkah yang telah dilakukan oleh para ulama dalam memberi penjelasan kepada masyarakat berkaitan hadis-hadis dhaif dan palsu?

  20. Apakah contoh-contoh hadis dhaif dan palsu yang telah tersebar dalam masyarakat?

 4. Kata Penutup.

 5. Rujukan.

 6. Penulis.

Judul:

20 Persoalan Asas Tentang Hadis

 

 

Penulis:

Adlan bin Abd. Aziz

alitantawi@yahoo.com

019-7105167

 

 

Penyunting:

Hafiz Firdaus Abdullah.

www.al-firdaus.com

 

 

 

© Adlan bin Abd. Aziz

 

Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis dan penerbit.

 

 

Cetakan Pertama: 2006

 

Penerbit:

Perniagaan Jahabersa

15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,

81200 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim,

Malaysia.

 

 

Tel: 07-235 1602,

             235 1605.

Fax: 07-235 1603

http://www.jahabersa.com.my

jahabers@tm.net.my

jahabers@starhub.net.sg

 

 

www.al-firdaus.com