al-Firdaus :: rujukan & kajian

 

Kandungan  

 

Kata Penghantar   Bahagian A:

 

20 Hujah Asas Golongan Anti Hadis  dan Jawapannya.    
 
Hujah 1: Al-Qur’an adalah lengkap lagi sempurna.  
Hujah 2: 

Tugas Rasulullah hanyalah seorang Posmen.        

Hujah 3:  

Mentaati Rasulullah bererti menyekutukan Allah kerana beliau hanyalah seorang manusia biasa.                                   

Hujah 4:  Allah melarang Rasulullah dari berkata sesuatu selain al-Qur’an.
Hujah 5:   Rasulullah sendiri telah mengadu bahawa umatnya telah meninggalkan al-Qur’an.
Hujah 6:   Dalam al-Qur’an tidak ada istilah Hadis Nabi atau Sunnah Nabi. 
Hujah 7:  Al-Qur’an terjamin kesahihannya manakala hadis tidak.
Hujah 8:  Al-Qur’an adalah wahyu manakala hadis tidak.     
Hujah 9:  Allah telah memerintahkan kita untuk berhukum dengan  al-Qur’an sahaja, bukan hadis.

 

Hujah 10: Rasulullah pernah melakukan kesilapan, oleh itu tidak mungkin  sunnah-sunnahnya dapat dijadikan sumber syari’at. Mengenal 4 Ragam Golongan Anti Hadis apabila berdalil dengan al-Qur’an.
Hujah 11:   Rasulullah, Abu Bakar dan Umar al-Khattab telah melarang  penulisan hadis. Ini bererti hadis memang tidak dimaksudkan  sebagai sebahagian dari sumber syari’at.
Hujah 12:   Rujukan kepada hadis hanya dipelopori oleh Imam Shafi’i  pada tahun 200 hijrah.
Hujah 13: Hadis-hadis tidak ditulis selama 200 tahun dan selama tempoh ini  telah terjadi pelbagai pergolakan politik dan pertumpahan darah.
Hujah 14:  Sahih atau tidak sesuatu hadis adalah relatif kerana yang menilai  kebenaran seseorang perawi adalah manusia sendiri.
Hujah 15:   Imam Bukhari telah menapis sebanyak 600,000 hadis dan yang  sahih hanyalah 9,000. Ini menunjukkan wujudnya hadis-hadis  palsu yang sangat banyak ketika itu.
Hujah 16:  Sesetengah hadis menyerupai ajaran Kitab taurat dan Injil. Ini  menunjukkan bahawa ajaran Ahli Kitab telah terselit masuk  dalam hadis-hadis.
Hujah 17:   Terdapat banyak percanggahan antara sesama hadis.

Hujah 18:  Terdapat banyak hadis yang aneh lagi pelik.

Hujah 19: Ada hadis yang mengkhabarkan berita ghaib dan ini sudah tentu  adalah satu dusta kerana tiada yang mengetahui hal ghaib kecuali  Allah.

Hujah 20:   Hadis membelenggu umat Islam dan menghalang kemajuan mereka.

   

 

 
  Bahagian B:

 

 
  Mengkaji Kuasa dan Authority Rasulullah di sisi al-Qur’an.  
   
  Kajian 1:  Kajian terhadap dalil-dalil yang mewajibkan ketaatan kepada para Nabi dan Rasul terdahulu.

 

 
  Kajian 2:  Kajian dari sudut susunan dan gaya bahasa terhadap ayat-ayat yang memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah.

 

 
  Kajian 3:  Kajian terhadap ayat-ayat yang memberi kuasa dan authority kepada Rasulullah untuk menggubal dan melaksanakan hukum secara tersendiri.

 

 
   
  7 Contoh hadis yang dikatakan bercanggah dengan al-Qur’an dan penjelasannya.  
   
  Percanggahan 1: Syahadah al-Qur’an dan syahadah Rasulullah.

 

 
  Percanggahan 2: Azan

 

 
  Percanggahan 3: Rukun Iman 6 atau 5 perkara ?

 

 
  Percanggahan 4: Azab Kubur.

 

 
  Percanggahan 5: Hadis-hadis larangan memakai sutera dan emas.

 

 
  Percanggahan 6: Siapakah yang memberi syafaat di Hari Akhirat ?

 

 
  Percanggahan 7: Membeza-bezakan antara Rasul dalam berselawat.

 

 
   

 

 
  Bahagian C:  

 

 
  Mendedahkan 10 ragam dan bentuk kesilapan para sarjana Orientalis dalam kajian mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah.

 
  Pertama:  Salah rujukan kitab. 

 
  Kedua:  Penyelidikan sumber rujukan yang tidak menyeluruh.

 
  Ketiga: Penyelidikan yang tidak menyeluruh terhadap sesebuah kitab.

 
  Keempat: Salah rujukan pengarang kitab. 

 
  Kelima:  Menafikan kebenaran kitab.

 
  Keenam: Kesalahan terjemahan teks  Arab.

 
  Ketujuh: Menganggap sesesuatu yang tidak diketahui sebagai tidak wujud.

 
  Kelapan:  Menuduh umat Islam mencipta hadis tanpa bukti.

 
  Kesembilan: Merumus dari sebahagian kecil teks, jauh dari maksud yang asal.

 
  Kesepuluh:  Menganggap para tokoh hadis lalai dan keliru dalam menapis hadis.

 
   

 

 
 

al-Firdaus :: rujukan & kajian