36 Kritikan Ke Atas Buku
Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya

 

Hafiz Firdaus Abdullah

 
   

 

Kandungan

 

Kata-Kata Aluan

Pendahuluan

 

# 1: Isu Lapok, Panas Atau Khilaf?

# 2: Menghukum Bid’ah Perkara Khilaf.

# 3: Di Antara Dalil dan Manhaj.

# 4: Zikir Jahr Atau Sirr: Tiga Pendapat Para Ilmuan.

# 5: Nukilan Fath al-Bari yang disembunyikan.

# 6: al-Hafiz Ibn Hajar Menyokong Amalan Zikir Secara Kuat Di Malaysia?

#7: Kata-Kata Ibn Rejab Yang Disembunyikan.

# 8: Kesilapan Menterjemah Kata-Kata al-Hafiz Ibn Rejab.

#9: Nukilan Kata-Kata Ibn Rejab Yang Di Luar Konteks.

#10: Kesilapan Menterjemah al-Umm.

#11: Kekeliruan Membaca al-Umm.

#12: Tokok Tambah Di Atas Kitab al-Umm.

#13: Kata-Kata al-Syafi’e Yang Disembunyikan.

# 14: Meludah Ke Langit, Jatuh Ke Muka Sendiri.

# 15: Di Sebalik Perbezaan Pendapat Cara Berzikir.

# 16: Memuktamadkan Penilaian al-Haitsami.

# 17: Kelemahan Dalam Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil.

# 18: Kekeliruan Dalam Penggunaan Hadis Dha‘if (1).

# 19: Di Antara Kecintaan Kepada Ulama’ dan Kecintaan Kepada Ilmu.

# 20: Kekeliruan Dalam Penggunaan Hadis Dha‘if (2).

# 21: Kekeliruan Dalam Memahami Perkataan al-Qadhi ‘Iyadh.

# 22: Benih Awal Penumbuhan Bid’ah.

# 23: Kesalahan Doa Selepas Makan.

# 24: Kesalahan Doa Bangun Tidur.

# 25: Antara Perkataan Dan Amalan.

# 26: Kelemahan Memahami Maksud Zikir.

# 27: Hadis Yang Sahih, Hujah Yang Salah.

# 28: Fitnah Ke Atas Tok Guru, Ulama’ dan Masyarakat.

# 29: Kepentingan Merujuk Kepada Kitab Asal (1).

# 30: Kepentingan Merujuk Kepada Kitab Asal (2).

# 31: Menganggap Sahabat Cuai Dalam Meriwayatkan Hadis.

# 32: Kecuaian Atau Pendustaan Dalam Membaca Kitab.

# 33: Kekeliruan Dalam Penggunaan Hadis Dha‘if (3).

# 34: Hukum Menokok Tambah Zikir.

# 35: Kesalahan Lebih Besar Daripada Syirik.

# 36 Kekeliruan Antara Zikir dan Doa.

 

 

Kata Penutup