36 Kritikan Ke Atas Buku
Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya

 

Hafiz Firdaus Abdullah

 

 

 

 

# 15: Di Sebalik Perbezaan Pendapat Cara Berzikir.

 

ASSSDK 18:

Kita mesti mengambil sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain kerana sebagaimana yang telah kami nyatakan sebelum ini bahawa perbezaan pendapat dalam perkara ibadah diharuskan di dalam Islam kerana itu kita mempunyai mazhab.

 

Kritikan:

Demikian kesimpulan pihak ASSSDK di akhir bab pertama buku mereka. Persoalannya di sini, adakah sikap saling hormat menghormati dalam perbezaan pendapat dilakukan dengan cara:

  1. Menyembunyikan kata-kata para ulama’ dengan cara menukil sebahagian-sebahagian daripada kitab mereka. Ini berlaku berulangkali.

  2. Cuba menarik kata-kata ulama’ ke arah membenarkan amalan zikir secara kuat terus menerus selepas solat fardhu, padahal yang dimaksudkan oleh para ulama’ itu adalah berbeza.

  3.  Memuji-muji seorang tokoh namun menyembunyikan pendapat sebenar tokoh itu.

  4. Kesilapan dalam menterjemah dalam bahasa Arab ke bahasa Malaysia. Ini berlaku berulangkali kepada orang yang telah belajar bahasa Arab sejak kecil. Menukil kata-kata ulama’ di luar konteks perbicaraan.

  5. Menokok tambah di dalam teks terjemahan apa yang tidak wujud dalam teks Arab.

 

Jawapannya, tentu saja tidak.