BEBERAPA PERSOALAN SOLAT

 

KANDUNGAN

 

Judul:

Beberapa Persoalan Lazim Tentang Solat

 

Penulis:

Abu Iqbal Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

akob73@yahoo.com.

H/P: 016-264 0722

 

Penyunting:

Hafiz Firdaus Abdullah

www.hafizfirdaus.com

 

Cetakan Pertama: 2006

 

Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

 

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

 

Penerbit:

Perniagaan Jahabersa

15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,

81200 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim,

Malaysia.

 

Tel: 07-235 1602, 235 1605.

Fax: 07-235 1603

http://www.jahabersa.com.my

jahabers@tm.net.my

jahabers@starhub.net.sg

 

Ke atas