Boleh juga dirujuk dalam bentuk e-book atau muat turun di www.hafizfirdaus.com

 

1. Zikir-Zikir Selepas Solat Fardhu.

2. Menangani Persoalan Doa Qunut: Dibaca atau Tidak?

3. Marilah Berselawat Ke Atas Rasulullah.

4. Marilah Mendirikan Sembahyang.

5. Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam.

6. Panduan Ibadah Dalam Musafir Penerbangan.

7. Solat Tarawikh: Satu Perbahasan Ke Atas Fatwa Yang Menetapkannya kepada 20 Rakaat.

8. 20 Hujah Golongan Anti Hadis dan Jawapannya.

9. Kaedah Memahami Hadis-Hadis Yang Saling Bercanggah.

10. Kaedah Memahami Hadis-Hadis Musykil.

11. Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah: 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.

12. Apakah Jihad Di Jalan Allah? Buku 1: Definisi, Kepentingan dan Kemuliaan Jihad.

13. Apakah Jihad Di Jalan Allah? Buku 2: Hukum dan Syarat-Syaratnya.

14. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi‘ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Pertama: Definisi Syi‘ah al-Rafidhah, Sejarah Kelahiran Syi‘ah al-Rafidhah dan 5 Strategi Asas Syi‘ah al-Rafidhah Dalam Berhujah.

15. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi‘ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Kedua: Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Dijadikan Hujah Oleh Syi‘ah Dalam Persoalan Khalifah.

16. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi‘ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Ketiga: Jawapan Ahl al-Sunnah Kepada Hadis-Hadis Rasulullah Yang Dijadikan Hujah Oleh Syi‘ah Dalam Persoalan Khalifah.

17. Jawapan Ahl al-Sunnah kepada Syi‘ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah. Siri Keempat: Jawapan Ahl al-Sunnah Berkenaan Sejarah dan Keutamaan Para Sahabat.

18. Amalan-Amalan Di Bulan Ramadhan.

19. Marilah Berkenalan Dengan al-Qur’an.

20. Let’s Get Acquinted With Al-Qur’an. (Edisi terjemahan Inggeris Marilah Berkenalan Dengan al-Qur’an)

21. Wahai Ibu! Wahai Ayah!

22. Dear Mom & Dad. (Edisi Terjemahan Inggeris Wahai Ibu! Wahai Ayah!)

23. 13 Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid.

24. Mencari Rahmat Allah Di Sebalik Perbezaan Pendapat

25. Looking For Allah’s Blessing Behind Differences of Opinion. (Edisi Terjemahan Inggeris Mencari Rahmat Allah Di Sebalik Perbezaan Pendapat)

26. Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.

27. 7 Tipu Daya Syaitan Ke Atas Umat Islam.

28. Membongkar Aliran Islam Liberal.

29. Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah. (Ulasan kepada karya asal Syaikh Murad Syukri yang diterjemah oleh Ustaz Badrul Hisham bin Sulaiman). 


30. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 1.

31. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 2.

32. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 3.

33. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 4.

34. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 5.

35. Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah. Buku 6.

36. Berdakwah Melalui Penulisan Efektif.

37. Fiqh Harta: Satu Pengenalan.

38. Cahaya Rohani (Buku 1)

39. Cahaya Rohani (Buku 2)

40. Hukum dan Adab Berjamaah Dalam Islam.

41. Islam, Seks dan Jantina.

42. 36 Kritikan Ke Atas Buku Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya.

43. Catatan-Catatan Ilmiah Ke Atas Buku Makna Sebenar Bid’ah: Beberapa Semakan Teliti Ke Atas Satu Penjelasan (Yang Didakwa) Rapi.

44. Catatan Dari 40,000 Kaki (Buku 1).

45. 47 Persoalan Qadar dan Qadha.

46. 202 Pelajaran Berkenaan Poligami.

47. Pesan-Pesan Pernikahan.

48. Sebarkan Kebenaran-Mu: Catatan-Catatan Ke Atas Novel Sebarkan Cinta-Mu.

49. Panduan Aqidah Dan Ibadah Ketika Sakit.

50. Anda Bertanya, Kapten Menjawab: Soal Jawab Agama Tentang Keibubapaan dan Anak-Anak.

51. Sunnah Dalam Menangani Gangguan Makhluk Ghaib.

52. Pesan-Pesan Perkahwinan.

53. Daripada Suami Kepada Suami, 200 Ayat al-Qur’an Dan Hadis Untuk Dikongsi Bersama.

 

 

Penulis anda, Hafiz Firdaus bin Abdullah lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1971 dan mendapat pendidikan rendah dan menengah di St. John’s Institution, Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Pada tahun 1989 beliau menyertai Penerbangan Malaysia (Malaysia Airlines) sebagai seorang juruterbang sehinggalah ke hari ini.

Hafiz Firdaus mula menulis sejak tahun 1999. Manhaj beliau ialah mengkaji sesuatu topik daripada sumber khazanah ilmu tokoh-tokoh terdahulu lalu menyusun dan menyampaikannya dalam bentuk yang mudah lagi relevan dengan isu-isu terkini.

Ringkasnya, sesiapa jua yang memiliki manhaj mengkaji dan menganalisa dalam berinteraksi dengan ilmu-ilmu agama akan mendapati buku-buku Hafiz Firdaus sebagai sumber kajian dan analisa yang sesuai untuk mereka.

Hafiz Firdaus tinggal di Lembah Klang bersama empat keluarganya.