Allah memulakan surah al-Fatihah, surah yang paling agung di dalam al-Qur’an dengan dua nama-Nya yakni al-Rahman dan al-Rahim. Di antara sekian banyak nama-nama-Nya yang indah, Allah memilih dua nama tersebut dalam ayat Bismillahir Rahmanir Rahim. Kemudian selepas ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Allah sekali lagi mengulangi dua nama-Nya tersebut: ar-Rahmanir Rahim.

basmallah.jpeg 

Pilihan nama al-Rahman dan al-Rahim serta pengulangannya dalam satu surah yang pendek ini tidak lain menunjukkan keutamaan dua nama tersebut. Ia juga menunjukkan bahawa sifat al-Rahman dan al-Rahim adalah yang paling menonjol dan menyerlah bagi Allah, tuhan sekalian alam. Dalam susun kata lain, jika ditanya bagaimanakah Allah mentadbir dan mengurusi alam ini sebagai Rabbil ‘Alamin? Ia dijawab dalam ayat seterusnya: ar-Rahmanir Rahim.

 

Maksud al-Rahman Dan al-Rahim. 

Secara mudah, al-Rahman bererti kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh alam ini, meliputi bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Berkenaan hal ini Allah berfirman: Dan Rahmat-Ku meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. [al-A’raaf 7:156]

Rahmat Allah yang meliputi tiap-tiap sesuatu diperincikan oleh Rasulullah sebagai berikut: Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat. Dari seratus rahmat tersebut, hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, manusia, hewan jinak dan buas. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi dan menyayangi, dan dengan rahmat itu pula binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun Sembilan puluh sembilan rahmat Allah yang lain, maka hal itu ditangguhkan Allah, karena Allah hanya akan memberikannya kepada para hamba-Nya yang shalih pada hari kiamat kelak. [Shahih Muslim, no: 4944]

Dalam sebuah hadis lain baginda menyatakan: Sesungguhnya Allah menciptakan seratus rahmat pada hari diciptakan langit dan bumi. Setiap rahmat mencakup di antara langit dan bumi. Lalu Allah berikan satu rahmat untuk bumi yang dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Demikian juga binatang buas, burung-burung satu sama lain saling menyayangi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah menyempurnakan rahmat tersebut. [Shahih Muslim, no: 4946]

Ada pun al-Rahim, maka ia adalah kasih sayang Allah yang lebih khusus dan halus kepada orang-orang beriman yang dipilih-Nya. Perumpamaan al-Rahman dan al-Rahim ialah seperti seorang ibu. Secara umum seorang ibu akan menyayangi suaminya, ibubapa, adik beradik, saudara-mara dan rakan-rakannya. Namun kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah lebih khusus dan halus, kerana anak tersebut dikandung dalam rahimnya selama sembilan bulan.

 

Mencari Rahmat Allah.

Meski pun Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, ada beberapa tips untuk kita memperoleh Rahmat atau kasih sayang yang lebih daripada Allah. Antaranya ialah dengan lebih kerap membaca, menelaah, mentaati dan mempraktikkan al-Qur’an. Ini berdasarkan firman-Nya: Dan ini sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang ada berkatnya (banyak manfaatnya). Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah (kepada Allah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. [al-An’aam 6:155] Dalam sebuah ayat yang lain: Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat. [al-A’raf 7:204]

Selain itu hendaklah mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat serta membaca hadis-hadis Rasulullah dan mentaatinya, sebagaimana firman Allah: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah; supaya kamu beroleh rahmat. [al-Nur 24:56]

Cara lain untuk memperoleh Rahmat Allah ialah dengan banyak meminta ampun kepada Allah, dengan banyak beristighfar kepada-Nya. Allah menyatakan: Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. [al-Naml 27:46]

Memperoleh Rahmat Allah tidak sahaja dengan cara menjaga hubungan dua hala dengan Allah, akan tetapi juga dengan menjaga hubungan dua hala sesama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam. Dalam erti kata lain, hendaklah berbuat baik kepada semua kerana Allah berfirman: Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muhsinin). [al-A’raaf 7:56]

 

Tidak Putus Asa Kepada Rahmat Allah

Seperkara penting berkenaan Rahmat Allah adalah ia sentiasa menonjol dan menyerlah berbanding murka-Nya. Rasulullah menerangkan hakikat ini: Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menulis di dalam Kitab-Nya yang berada di sisi-Nya di atas Arasy (yang isinya): “Sesungguhnya Rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku”. [Shahih al-Bukhari, no: 2955]

Berlandaskan hadis ini, janganlah sesiapa di antara kita berputus asa daripada Rahmat Allah. Lebih-lebih lagi jika ada di antara kita atau rakan-rakan kita yang pernah terjerumus ke lembah dosa dan maksiat, usah berputus asa daripada Rahmat Allah. Rahmat Allah sentiasa mendahului kemurkaan-Nya, sehingga dengan itu Allah akan tetap mengampunkan dan memberi jalan keluar kepada sesiapa yang terjerumus ke lembah dosa dan kemaksiatan.

Allah menerangkan hakikat ini: Katakanlah:“Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa daripada Rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia-lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [al-Zumar 39:53]