Soalan:

Jika kita mencuri harta dari orang kafir apakah hukumnya? Bagaimana dengan taubat kita?

Teha, Ampang.

Jawapan:

Dalam persoalan ini, tidak ada perbezaan hukum antara muslim dengan muslim dan muslim dengan orang belum Islam. Maksudnya, sebagaimana kita (orang Islam) tidak boleh mencuri, merosakkan, menyembunyikan dan melakukan tipu-helah terhadap harta sesama orang Islam, kita juga dilarang daripada mencuri, merosakkan, menyembunyikan dan melakukan tipu-helah terhadap harta orang bukan Islam. Oleh itu hukumnya adalah haram.

Bahkan jika seorang muslim mencuri harta seorang bukan Islam di negara yang melaksanakan hukum hudud, maka hukum potong tangan akan dijatuhkan ke atas orang Islam tersebut jika ia menepati syarat-syaratnya. Syarat yang dimaksudkan ialah orang yang mencuri itu tidak dalam keadaan darurat untuk mencuri dan harta yang dicurinya melebihi nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Apabila seorang muslim ingin bertaubat dari kesalahan mencurinya, dia wajib mengembalikan harta yang pernah dicurinya meskipun daripada seorang bukan Islam. Jika dia tidak mampu mengembalikan harta tersebut, maka dia tertakluk kepada budi bicara orang itu, apakah untuk memaafkannya atau menuntut ganti rugi dalam bentuk yang lain.