Abdullah ibn Umar pernah menerangkan sebuah hadis daripada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Pada Hari Kiamat, sesungguhnya matahari sangat dekat sehingga air peluh (membanjir di Padang Masyar) sehingga setinggi telinga.

Pada saat mereka (orang ramai di Padang Masyar) dalam keadaan seperti itu, mereka meminta pertolongan (Nabi) Adam, kemudian (Nabi) Musa, kemudian (Nabi) Muhammad. Maka baginda memberi syafa’at (agar dipercepatkan pengadilan dan) keputusan di antara semua makhluk (di Padang Masyar itu).

Baginda berjalan sehingga berpegang dengan daun pintu, maka pada saat itu Allah mengangkat baginda ke kedudukan yang terpuji (maqam mahmudah), lalu baginda dipuji oleh semua yang ada. [Shahih al-Bukhari, no: 1381/1475]

Syafa’at yang diterangkan dalam hadis di atas masyhur dikenali sebagai al-Syafa’at al-Uzma. Ia bermaksud syafa’at yang agung kerana merupakan syafaat yang pertama diberikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Akhirat kelak. Syafa’at itu adalah untuk semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sehinggalah ke Hari Kiamat. Dalam syafa’at ini, baginda memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipercepatkan pengadilan dan keputusan kepada semua manusia yang sedang berhimpun di Padang Masyar. Mereka ketika itu dalam keadaan yang amat dahsyat, dengan kedudukan matahari yang amat hampir di atas kepala. Air peluh mencurah-curah sehingga membanjir ke paras telinga masing-masing. Demikianlah kepentingan, kehebatan dan kebesaran syafa’at ini sehingga ia dikenali sebagai syafa’at yang agung (al-Syafa’at al-Uzma).

burningsun

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga akan memberi syafa’at dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang Islam -dosa diampunkan dosa-dosa mereka atau dikeluarkan daripada neraka. Baginda bersabda: Akan ada satu kaum (sekumpulan orang) yang keluar dari neraka kerana syafa’at Muhammad, lalu mereka masuk surga dan mereka diberi gelaran “al-Jahannamiyun”. [Shahih al-Bukhari, no: 6081/6566] Dalam hadis yang lain baginda bersabda: Syafa’atku adalah untuk para pembuat dosa besar dari kalangan umatku. [Shahih Sunan al-Tirmizi, no: 2359/2435]

 

Para Pemberi Syafa’at Yang Lain

Selain Rasulullah, al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih ada menerangkan para pemberi syafa’at yang lain. Di antaranya ialah para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredai (Nya). [al-Najm 53:26] Ertinya, apabila Allah izinkan maka para malaikat juga dapat menjadi pemberi syafa’at kepada orang-orang yang diredai-Nya.

Di antara yang dapat memberikan syafa’at pada Hari Akhirat kelak ialah orang-orang yang beriman yang memasuki syurga. Mereka memohon kepada Allah agar ahli keluarga dan saudara-saudara mereka dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerangkan hal ini:

Apabila orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, maka demi Tuhan yang nyawaku berada di Tangan-Nya, mereka bersungguh-sungguh memohon kepada Allah di dalam menuntut kebenaran pada Hari Kiamat untuk saudara-saudara mereka yang berada di dalam neraka. Mereka berkata: “Wahai Tuhan kami! Mereka selalu puasa, solat dan haji bersama kami (tetapi melakukan dosa-dosa besar yang lain).”

Maka dikatakan kepada mereka (yang meminta itu): “Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal.”

Maka api neraka diharamkan dari membakar jasad-jasad mereka (yang meminta itu) dan mereka (masuk ke dalam neraka dan) mengeluarkan manusia dalam jumlah yang banyak. Mereka (yang dikeluarkan itu) telah dibakar oleh api neraka sehingga setengah betis dan sehingga mencapai lutut. [Sebahagian dari hadis yang panjang, Shahih Muslim, no: 269/183]

Baginda mengulangi hal ini dalam hadis berikut:

Sesungguhnya seorang dari umatku memberi syafa’at kepada sekelompok besar manusia, lalu mereka itu dimasukkan ke dalam syurga. Dan sesungguhnya seorang dari umatku memberi syafa’at kepada sekumpulan manusia, sesungguhnya seorang dari umatku memberi syafa’at kepada sekumpulan kecil manusia, sesungguhnya seorang dari umatku memberi syafa’at kepada tiga orang, dua orang dan satu orang (lalu mereka semua yang menerima syafa’at itu dimasukkan ke dalam syurga). [Musnad Ahmad, no: 10721/11148 dan dinilai sahih li-ghairihi oleh Syu’aib al-Arna’uth dan rakan-rakannya]

Tentu sahaja orang orang yang dapat memberi syafa’at kepada orang-orang lain di Akhirat kelak adalah mereka yang benar-benar beriman, beramal soleh dan meninggalkan semua perbuatan mungkar baik yang besar, kecil atau samar-samar. Misalnya dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengingatkan: Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi mahupun pemberi syafa’at pada Hari Kiamat kelak. [Shahih Muslim, no: 4703/2598]

Di antara pemberi syafa’at ialah orang-orang yang mati syahid ketika berjuang menegakkan kalimah Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan: (1) Dosanya diampuni sejak darahnya tertumpah di awal pertempuran, (2) diperlihatkan tempat duduknya di syurga, (3) dijaga daripada azab kubur, (4) diberi keamanan dari ketakutan besar (saat dibangkitkan dari kubur), (5) diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, (6) dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari syurga dan (6) dapat memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya. [Shahih Sunan al-Tirmizi, no: 1586/1663]

Di antara pemberi syafa’at ialah anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia baligh: Tidaklah dua orang muslim (ibu dan bapa) yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya sebelum umur baligh, kecuali Allah akan memasukkan kedua-duanya dan mereka semua ke dalam syurga dengan keutamaan rahmat-Nya.

(Baginda melanjutkan) Dikatakan kepada mereka (anak-anak kecil itu): “Masuklah kalian semua ke dalam syurga”, lalu anak-anak itu menjawab: “Kami tidak akan masuk syurga sehingga ibubapa kami datang.” Ini dikatakan kepada mereka tiga kali dan mereka memberikan jawapan yang sama. Lalu akhirnya dikatakan kepada mereka: “Masuklah ke dalam surga, kalian dan ibubapa kalian.” [Musnad Ahmad, no: 10213/10622 dan sanadnya dinilai sahih oleh Syu’aib al-Arna’uth dan rakan-rakan]

Di antara pemberi syafa’at ialah ibadah puasa dan bacaan al-Qur’an. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Puasa dan al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada Hari Kiamat. Puasa akan berkata: “Ya Tuhanku! Aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka (berilah izin untuk) aku mensyafaatkannya.” Dan al-Qur'an akan berkata: “Aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, maka (berilah izin untuk) aku mensyafaatkannya.” Maka kedua-dua (puasa dan al-Qur'an) memberi syafaat (kepada hamba yang banyak berpuasa dan membaca al-Qur'an). [Shahih al-Targhib wa al-Tarhib, no: 984]

 

Izin Dan Reda Allah

Demikianlah beberapa dalil sahih yang menerangkan para pemberi syafa’at dan jenis-jenis syafa’at yang dapat mereka berikan. Semua ini tentu saja dengan izin dan reda Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah diterangkan dalam penulisan sebelum ini.

Dalil-dalil ini memberi semangat dan khabar gembira kepada kita untuk berusaha di dunia ini agar dapat menjadi pemberi syafa’at atau penerima syafa’at. Seorang ayah misalnya, akan berusaha sungguh-sungguh meningkatkan iman dan memperbanyakkan amal soleh serta meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang baik besar atau kecil, baik jelas atau samar-samar, agar dengan itu dia dapat memberi syafa’at kepada ahli-ahli keluarganya kelak.