Soalan:

Apakah hukumnya menjampi dengan ayat-ayat al-Qur’an sebagai cara perubatan? Jika boleh, bagaimanakah caranya? Adakah ia dengan membaca ayat lalu meniup ke anggota yang sakit atau dengan menjampi air lalu meminumnya?

 

Jawapan:

Di antara kemukjizatan al-Qur’an ialah ia boleh menjadi penyembuh kepada penyakit bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu waTa'ala berfirman: Dan Kami turunkan dari al-Qur’an apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. [al-Isra’ 17:82]

al-Qur’an boleh menjadi penyembuh bagi penyakit rohani dan juga penyakit jasmani. Penyakit rohani ialah penyakit-penyakit hati seperti cinta dunia, dengki, tamak, kedekut, suka menunjuk-nunjuk, tidak mahu bersabar dan menyakini pertolongan selain Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada (hati/rohani) dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. [Yunus 10:57]

Bagi penyakit jasmani, peranan al-Qur’an sebagai penyembuh dapat dipelajari daripada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. A’isyah radhiallahu 'anha menjelaskan: Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika baginda sakit yang membawa kepada kewafatannya, biasa meniup kepada diri baginda dengan al-Mu'awwidzat (dua surah terakhir dalam al-Qur’an: al-Nas dan al-Falaq). Tatkala sakit baginda semakin parah, sayalah yang meniup dengan kedua surah tersebut dan saya mengusapnya dengan tangan baginda sendiri kerana mengharapkan keberkatannya.

Perawi bertanya kepada al-Zuhri: Bagaimana cara meniup itu? Al-Zuhri menjawab: (Setelah membaca kedua-dua surah itu, maka) tiup ke kedua-dua tangan dan kemudian mengusap kedua-dua tangan ke muka. [Shahih al-Bukhari, no: 5294/5735]

Dalam sebuah hadis lain, ‘Abdullah ibn ‘Abbas radhiallahu 'anh menerangkan: Bahawa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melalui sebuah mata air. Di sana terdapat seorang yang terkena sengatan binatang berbisa, lalu salah seorang yang tinggal di mata air tersebut datang dan berkata: “Apakah di kalangan kalian ada seseorang yang pandai menjampi? Di mata air (ini) ada seorang yang terkena sengatan binatang berbisa.”

Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan surah al-Fatihah (kepada orang yang terkena sengatan) dengan syarat upah seekor kambing. Ternyata orang yang terkena sengatan tadi sembuh. Maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada sahabat-sahabatnya, namun mereka tidak suka dengan upah itu. Mereka berkata: “Kamu mengambil upah atas al-Qur’an? (Tunggu dulu) sehinggalah kita pulang ke Madinah.”

(Setelah mereka tiba di Madinah), mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, dia ini mengambil upah atas al-Qur’an.” (Setelah mendengar kisah sebenar) Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (menjampi dengan) al-Qur’an.” [Shahih al-Bukhari, no: 5296/5737]

Dalam hadis di atas, Rasulullah tidak menegur sahabat yang menjampi dengan menggunakan surah al-Fatihah. Seandainya ia satu kesalahan, nescaya baginda akan segera menegur dan tidak membenarkan pengambilan upah. Sikap diam Rasulullah menunjukkan ia adalah sesuatu yang dibolehkan. Berdasarkan dua hadis di atas:

  • Dibolehkan menjampi dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an.
  • Surah yang terbaik digunakan untuk menjampi ialah al-Fatihah, al-Nas dan al-Falaq, sebagaimana diamalkan dan diiktiraf oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia boleh digunakan untuk menjampi semua penyakit sambil mengharapkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu waTa'ala.
  • Cara menjampi ialah membaca ayat-ayat al-Qur’an, hembus ke kedua-dua tangan dan usap ke bahagian anggota badan yang sakit.

 

Hukum Air Jampi

Sejauh kajian saya, tidak ditemui bahawa amalan air jampi yang biasa dipraktikkan di kalangan masyarakat kita memiliki asal usul dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dikatakan, air jampi adalah solusi yang diberikan oleh sebahagian ulama’ bagi memudahkan orang-orang yang tidak tahu menjampi dirinya sendiri. Yakni mereka yang tidak tahu membaca al-Qur’an dan tidak tahu membaca doa-doa dan kalimah-kalimah jampi yang diajar oleh Rasulullah.

Bagi penulis, yang terbaik lagi terbukti melalui sunnah baginda yang mulia yang membaca sendiri jampi-jampian dan mengusap sendiri ke anggota badan yang sakit. Jika tidak mampu, maka boleh meminta ahli keluarga untuk melakukannya, sebagaimana A’isyah melakukannya kepada Rasulullah.

Inilah juga cara yang paling selamat kerana kita tidak tahu apakah yang sebenarnya dikomat-kamitkan oleh ustaz atau ustazah yang menjampikan air. Ingat, hukum jampi-jampian adalah dilarang sehinggalah dapat dikenal pasti secara yakin keseluruhan jampi-jampian yang dibaca. Seandai ustaz dan ustazah tersebut berada di pihak yang benar, mereka tidak akan menjampikan air. Sebaliknya mereka akan menerangkan apakah ayat-ayat al-Qur’an dan doa-doa serta kalimah-kalimah jampi Rasulullah yang patut dibaca sendiri oleh pesakit.