Soalan : 

Saya pernah membaca tentang nikah tahlil tetapi tidak tahu apakah maksudnya. Bolehkah diterangkan maksud nikah tahlil?

 

Jawapan:

Apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga, dia dilarang menikahi kembali bekas isterinya itu sehinggalah isteri itu menikahi lelaki yang lain, merasakan kemanisan hidup bersama namun akhirnya bercerai atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Setelah diceraikan, barulah isteri itu boleh bernikah semula dengan suami lamanya. Allah berfirman: 

Sesudah itu, jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga – talak tiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau dia diceraikan (oleh suami baru itu dan habis iddahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (kahwin semula) jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya. [al-Baqarah 2:230]

Di dalam kes penceraian, ada di antara suami yang menyesali tindakan mereka menceraikan isteri mereka lalu merencana untuk menikahinya kembali. Sebagai contoh, Nawawi menceraikan isterinya Ainul namun menyesal dan ingin mendapatkannya kembali. Lalu Nawawi bersepakat dengan seorang rakannya – Mohd. Sidek – untuk menikahi Ainul selama sebulan dan kemudian menceraikannya. Setelah penceraian selesai, Nawawi kembali menikahi Ainul. Helah inilah yang disebut sebagai nikah tahlil.

Nikah tahlil hukumnya haram. Rasulullah melaknat al-Muhallil dan al-Muhallal lahu. [Shahih Sunan al-Tirmizi, no: 1120] Merujuk kepada contoh di atas, al-Muhallil ialah Mohd. Sidek sementara al-Muhallal lahu ialah Nawawi.