Tazkirah hari ini, sabda Rasulullah s.a.w.,

 

إِنَّ لِلَّهِ آنِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وأَحَبُّهَا إلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا.

 

Sesungguhnya untuk Allah bekas-bekas (containers) daripada penduduk bumi dan bekas-bekas (yang menjadi pilihan) Tuhan kalian (adalah yang mengandungi) hati para hamba-Nya yang soleh. Sementara hati yang paling dicintai-Nya adalah hati yang paling lembut dan paling santun.

[Dikeluarkan oleh al-Thabarani dalam Musnad al-Syamiyyin dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah, hadis no.: 1691]