Untuk makluman semua pembaca, ruangan ini diadakan khas untuk memperbetul salahfaham yang melibatkan perbincangan ilmiah oleh Kapten Hafiz Firdaus Abdullah yang telah tersebar samaada di media cetak atau laman sesawang tertentu. Di harap para pembaca dapat memaklumkan sebarang perbincangan yang melibatkan kenyataan yang tidak benar tentang apa jua perbincangan ilmiah oleh Kapten Hafiz Firdaus Abdullah, sama ada secara terus kepada beliau atau kepada pengendali laman.


Berikut adalah senarai beberapa kekeliruan yang ditemui dan jawapan terhadapnya:

[1] Menjawab Fitnah Memakai Kasut Kulit Khinzir.


Sila rujuk artikel "Meninjau Semula Hukum Kenajisan Khinzir" di:
http://hafizfirdaus.com/ebook/HimpunanRisalah4/tajuk4a.htm


[2] Menjawab Fitnah Kebolehan Melacur Kerana Darurat.

Sila rujuk perbincangan asal di:
http://groups.yahoo.com/group/alFikrah/message/4116

Berkenaan definisi dan syarat darurat, sila rujuk:
http://hafizfirdaus.com/ebook/musafir/bhg48.htm


[3] Menjawab Jawapan Uthman Muhammady.

Uthman Muhammady dikatakan menjawab kenyataan songsang ex-pilot Hafiz Firdaus. Sila rujuk artikel sebenar:

"Wahabi!" di: http://hafizfirdaus.com/content/view/170/81/ 

"Wahabi: Meluruskan Salah Faham" di: http://hafizfirdaus.com/content/view/171/81/ 


[4] Ulasan Ke Atas Sanggahan Roslee Ismail

Sila rujuk: http://hafizfirdaus.com/content/view/465/


[5] Para Imam Tak Jumpa Hadis?

Sila rujuk: http://hafizfirdaus.com/content/view/479/73/ 


[6] Hadis Tsaqalain.

Beberapa laman web Syi'ah memuatkan jawapan mereka ke atas hujah-hujah yang membatalkan Hadis Tsaqalain. Hujah-hujah tersebut boleh dirujuk di sini:

http://www.hafizfirdaus.com/ebook/buku_syiah/siri3/dua.htm 

Alhamdulillah, dalam pelbagai hujah-hujah yang membatalkan dasar-dasar Syi'ah yang disusun khas dalam empat buah buku, mereka hanya berjaya menjawab satu darinya. Itupun dengan jawapan yang lemah dan tidak memiliki nilai.

Apapun, para pembaca semua dijemput merujuk kepada beberapa link berikut untuk mendapat maklumat yang lebih mendalam dan bermanfaat berkenaan kelemahan Hadis Tsaqalain yang dijadikan dasar dalam aliran Syi'ah:

http://gift2shias.com/2010/12/31/hadith-saqalain-explained/

http://www.ahlelbayt.com/articles/rebuttals/thaqalayn

http://www.ahlelbayt.com/articles/rebuttals/ghadir-khumm