Mukasurat 120: Terjemahan ayat 63 surah al-Nahl:

Demi Allah! Sesungguhnya kami juga telah mengutus Rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad), lalu syaitan memperindahkan pada (pandangan) mereka akan amal-amal mereka (yang sebenarnya mungkar); makaDia-lah menjadi pemimpin mereka pada hari ini (Hari Kiamat) dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. [al-Nahl 16:63]


Terjemahan yang betul:

Demi Allah! Sesungguhnya kami juga telah mengutus Rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad), lalu syaitan memperindahkan pada (pandangan) mereka akan amal-amal mereka (yang sebenarnya mungkar); makadialah (syaitan) menjadi pemimpin mereka pada hari ini (Hari Kiamat) dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.[al-Nahl 16:63]