Mukasurat 83: Teks arab untuk ayat 65-66 surah al-Taubah. Ada kesilapan font, sila rujuk mushaf al-Qur'an untuk teks Arab yang tepat.

Mukasurat 88: Terjemahan hadis:

Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, pemerahnyaalat pemerahnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya dan orang yang dibawakan kepadanya.

Terjemahan yang betul:

Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerahnyaalat pemerahnya, pembawanya dan orang yang dibawakan kepadanya.