Assalamu'alaikum


Pertanyaan saya kali ini adalah seputar "salam".

1.. Apakah "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" merupakan do'a?Jawab THTL:

Benar, ucapan salam itu satu do'a kerana makna salam itu ialah ucap selamat kpd sesama muslim. (Imam Nawawi, al-Majmu')

---------------------

2..Apakah kita boleh mendo'akan orang non-muslim?


Jawab THTL:

Fatwa Imam Nawawi (Fatawa Imam Syaraf Nawawi):

  • Boleh berdo'a kepada orang kafir agar dia diberi petunjuk dgn lafaz "Yahdikumullah" (semuga Allah memberi petunjuk kepadamu);
  • Boleh menziarahi mayat dan kubur orang kafir tapi tidak boleh mendo'akan untuk ruhnya.

-----------------------

3.. Jika jawaban no 1 adalah benar dan jawaban no 2 adalah tidak boleh, bagaimana hukumnya kita mengucap "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" kepada forum yang di dalamnya kita tidak dapat memastikan apakah 100% dalam forum tsb adalah muslim? (Hal ini didasarkan pada perkataan dosen saya yang muslim, namun beliau tidak pernah mengucapkan "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" dalam kelas, dengan alasan tersebut di atas).


Jawab THTL:

Boleh memberi salam dalam majlis yang bercampur antara orang Islam dan kafir. HR Bukhari-Muslim dari Usamah, bahawa Nabi saw mengucapkan salam kepada majlis yg bercampur dgn Yahudi

 

-----------------

4.. Apakah ucapan "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" adalah milik muslim saja? Atau itu adalah bahasa arab sehari-hari?


Jawab THTL:


Fatwa Imam Nawawi: lafaz salam itu adalah khusus untuk muslim sahaja, harus digunakan untuk muslim sahaja dan ucapannya dianggap ibadah dans syi'ar perpaduan dan hubungan kasihsayang di antara mereka. Untuk non-muslim boleh diucapkan ucapan (greeting) yg disenangi oleh mereka.

 

----------------

5.. Jika ucapan "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" adalah milik muslim saja, bagaimana reaksi Anda jika teman atau tetangga anda yang non-muslim mengucapkannya? Pertanyaan saya bukan pada ucapan Anda untuk menjawab salam tersebut (yaitu "wa alaika"), tetapi apa yang akan Anda lakukan terhadap teman Anda tsb? Menegurnya agar tidak mengulangi atau ada tindakan lainnya? (Hal ini didasarkan oleh salah satu tetangga non-muslim saya yang mengucapkan "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" dalam forum)Jawab THTL:


HR Mukhari-Musli dari Anas ra:


"Apabila ahlil kitab memberi salam kepada kamu, jawablah 'wa'alaykum' .