Tajuk : Apakah anda pengikut Rasulullah SAW (Iqazhul Himmah li Itba'i Nabiyil Ummah)

Penulis : Khalid ibnu Su'ud al-Ajmi
Pembimbing : Syaikh Abdul Aziz ibnu Abdullah Ibnu Baz
Tahqiq : Dr Shalih bin Fauzan al Fauzan
Penerbit : Najla Press, Jakarta, September 2003
Pengedar : Pustaka Indonesia, No 12, Wisma Yakin, Jalan Masjid India, 50100 KL

Di Muqaddimah kita ini penulis menegaskan, "Berangkat dari fenomena sebahagian besar manusia hari ini yg meremehkan perintah-perintah Rasulullah SAW dan berpaling dari ketaatan kepadanya serta tenggelamnya mereka dalam menyelisihi Sunnah samapai pada satu kenyataan, bahwa sebahagian dari mereka jika dihadapkan kepadanya satu dari sekian perintah, larangan, atau perbuatan-perbuatan beliau SAW, maka dengan fasihnya ia berkata, "Ini cuma perkara Sunnah, di mana oarang yg meninggalkannya tidak disiksa..."

Maka atas dasar ini penulis mengarang buku yg kini hangat di pasaran, tambah penulis lagi, "Oleh kerana itu aku berhasrat mengumpulkan ayat-ayat al-Quraan, hadeeth-hadeeth Rasulullah yg mulia, serta perkataan orang-orang terdahulu (salaf al-Ummah) dari kalangan sahabat RadhiyAllahuanhum dan oarang-orang yg mengikuti mereka dgn baik. Dengan harapan mudah-mudahan apa yg ada di dalam buku ini bisa menjadi penjelasan dan penolong dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bagi setiap orang yg menelaahnya, yg merupakan bentuk nasihat bagi umat." Maka benarlah seperti yg dikatakan penulis buku ini padat dengan ayat-ayat al-Quraan, Hadeeth yg Thabit dari SAW, athar-athar Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yg Allah Redha kepada mereka.

Tambah penulis lagi, " Ketahuilah, barangsiapa yg menyelisihi Sunnah Rasulullah dan petunjuknya, kemudian menempuh jalan dan manhaj yang bukan berasal darinya, serta tidak mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, maka ia telah bertentangan dengan pokok kedua dari Kalimat tauhid yg merupakan rukun Islaam yg pertama, yakni "perkataan bahawa Muhammad adalah Utusan Allah," artinya [mentaati apa yg beliau perintahkan, membenarkan segala yg beliau khabarkan, menjauhi semua yg dilarang dan dibenci olehnya, serta tidak mengerjakan ibadah kepada Allah melainkan sesuai dengan apa yg beliau syariatkan."

Cukuplah kata-kata penulis dalam Muqaddimah beliau untuk anda semua membanyangkan apakah yg ingin beliau tegaskan dalam buku beliau ini. Apa yg lebih hebatnya tentang buku ini ianya ditulis di bawah pengawasan bekas Mufti Saudi Arabia yakni Almarhun Syaikh Abdul Aziz ibnu Abdullah Ibnu Baz dan di tahqiq pula oleh Dr Shalih bin Fauzan al Fauzan dua tokoh Salafee yg terkenal dengan semangat untuk membatasi amalan atau ibadah merekan dengan mencontohi al-Quraan dan as-Sunnah mengikut teladan dari Salaf al-Ummah.

Selamat membaca

Wassalaam

Abu Iqbal