Judul: Koleksi Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah Golongan Tauladan.

Penerbit: Jahabersa, Johor Bahru
(www.jahabersa.com.my) (07-2351602)

Saiz buku: 8.5 x 6, 205 ms, RM17.00

Ulasan ringkas:

Buku ini menghimpun kesemua 5 kertas kerja yang di bentangkan pada Seminar “Ahli Sunnah Wal Jamaah Golongan Tauladan” anjuran Persatuan Kebajikan al-Nidaa’ Malaysia pada 19-20 Julai 2003 di UIAM, Petaling Jaya. (www.al-nidaa.com.my)

5 kertas kerja yang dimaksudkan adalah:

Kertas Kerja Pertama:
Ahl Al-Sunnah wa al-Jama‘ah : Satu Pengenalan
oleh Dr. Johari Mat

Kertas Kerja Kedua:
Sumber Ilmu Ahli Sunnah Wal Jamaah
oleh Dr. Zakaria @ Mahmod bin Daud

Kertas Kerja Ketiga:
Manhaj Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Oleh Dr. Abdullah Yasin

Kertas Kerja Keempat:
Imam Abu Al Hassan Al Asy’ari
Oleh Dr Mohd Radzi Hj. Othman

Kertas Kerja Kelima:
Manhaj Ahl Al-Sunnah Dalam Menilai Maklumat Dan Menghukum Individu
Oleh Dr. Mohd Asri b. Zainul Abidin

Untuk maklumat lanjut tentang edaran dan jualan buku, sila hubungi pihak penerbit.

Wassalam.