Jodol kitab: Jagalah Allah niscaya Dia Menjagamu

[IhfaziLlah Yahfadzka]

Pengarang: Dr Aa'idh Abdullah alQarni

Penerbit: Dar alWathan, Riyadh, KSA

[Cet 1, 1990M]

 Penterjemah: Drs Hadi Mulyo

Penerbit: PT Pustaka alKautsar, Id

Cet. ke 6, Jan 2005

Pengimpot: Pustaka Mukmin, Jalan TAR KL

Tebal: 80ms, Harga: RM 8.00

~~~~~~~~~~~~

Kitab nipis ini adalah syarh Dr 'Aidh terhadap Hadis Ibn Abbas yg

dikeluarkan oleh Imam atTermidzi (# 2440) dan Musnad Imam Ahmad (#2666)

"Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bahagian Pertama: Penjagaan Allah terhadap kekasih2nya

1. Penjagaan dari musuh

2. Penjagaan dari tipudaya Penguasa yang Dzalim

3. mengalahkan musuh

4. menjaga keturunan zuriatnya

5. menjaga anggota fizikalnya

6. menundukkan binatang dan menjaga dari kejahatannya

7. menundukkan benda2 mati

Bahagian Kedua: Bagaimana hamba menjaga Allah

Maksud menjaga Allah ialah bertaqwa dan melaksanakan perintahNya.

Tanda2 taqwa:

1. menjaga solat

2. menjaga badan

2.1 menjaga hati

2.2 menjaga lidah

2.3 menjaga telinga

2.4 menjaga penglihatan

2.5 menjaga perut

sekian