Tajuk buku: Aqidah Sahih Penyebab Selamatnya Seorang Muslim
Pengarang: alHafizh Abu Bakar alHumaidi
Penterjemah: Abu Ihsan alAtsari
Penerbit: PT Pustaka Imam Syafi'iy, Bogor, Id
Cetakan: Pertama, Ogos 2004
Saiz: kecil (103 halaman)
Harga: RM 8.80
Tahap kesusahan bahasa Indon: mudah (hampir dgn standard bahasa melayu)
================
Jodol arabic: Usyul as Sunnah
penerbit: Maktabah arRusyd, KSA
Peneliti/Muhaqqeq: Dr Abdullah Sulayman alGhufaili, Univ Islam Madinah
=================

Biografi Pengarang:

Nama Penuh: al_Imam al_Hafidz Syaikh alHaram Abu Bakar alQuraisyi
alAsadi alHumaidi alMakki.
Lahir/Wafat: Lahir 170H dan wafat pada 219H di Mekah almukarramah

Sinopsis kitab: Ini adalah silsilah atau rangkaian kitab2 aqidah di
atas minhaj salaf spt Kitab asSunnah oleh Ibn Abi 'Asyim (w. 287H),
Kitab asSunnah oleh Imam Ahmad (w.290H), Kitab atTawheed oleh Ibn
Khuzaimah (w. 311H), dll

Muhaqqeeq menggunakan manuskrip yg disimpan dalam bentuk fotokopi di
Universiti Islam Medinah berdasarkan naskhah asli yg tersimpan di
Maktabah Zahiriah, Damsyiq.

Sinopsis Usyul asSunnah:

Imam alHumaidi mengemukakan 10 Usyul asSunnah mengenai akidah atas
minhaj salaf:

Usyul#1: Iman kepada takdir baik dan takdir buruk
Usyul#2: Pertalian perkataan dgn perbuatan, dgn niat dan kesemuanya
dgn Sunnah

Usyul#3: Kewajipan menyintai sahabat2 Nabi saw
Usyul#4: alQur:an adalah kalamuLLah (menolak muktazilah)

Usyul#5: Iman bertambah dan berkurang
Usyul#6: Iman kepada Ru'yah selepas meninggal (*ru'yah=melihat Allah)

Usyul#7: Sikap terhadap ahli Takweel
Usyul#8: Maksud bersemayamnya Allah di atas Arasy

Usyul#9: Hukum muslim yg melakukan dosa besar (menolak Khawarij)
Usyul#10: Hukum takfir sesama muslim

Rating: 3 bintang
Sebab: kitab aqaid salaf yg lain lebih detail.