Tajuk Arab: Ibn Qayyim alJauziya, Siiratuhu Manhajuhu wa Araahu fil Ilahiyat
Pengarang:
Dr Muhd alAnwar alSanhooti, Pensyarah Universiti al Imam, KSA
Penerbit:
Penerbitan Universiti alImam, KSA
Tahun: Jun 1987

Tajuk Indon: Ibn Qayyim Berbicara Tentang Tuhan
Penterjemah: M romli dan Heri
Penerbit: PT Mustaqim
Tahun: Mei 2004
Tebal: 153 hal

Isu: Manhaj Akidah Salafiyah dari sisi Ibn Qayyim mengenai Ketuhanan.

Pengarang (Dr Muhd Anwar) memberi bibliografi ringkas Ibn Qayyim dan menjelaskan kekeliruan dengan tiga tokoh ulama' yg sering disalahanggap sebagai Ibn Qayyim alJauziah. Tokoh2 itu ialah:


1. Ibnul Jauzy (w. 597H) yaitu Imam Abd Rahman bin Ali alQurasyi

2. Ibn Qayyim alHanbali (w. 480H) iaitu Imam Abu Bakar bin Muhd bin Ali bin alHusain bin alQayyim

3. Ibn Qayyim alMisyri (w. 710H) iaitu Ali bin Isa bin Sulaiman asTsa'laby

Kemudian Dr alAnwar menghuraikan pegangan akidah Ibn Qayyim yg merupakan akidah salafi tulin disekitar 4 isu utama:

1. Dalil2 keujudan Allah. Ibn Qayyim menggunakan tiga dalil Naqli dan Aqli

2. Asma' waSifat

3. Sifat2 Khabariyah Allah (sifat2 yg Allah tetapkan utk diri-Nya)

4. Polemik Melihat Allah dengan mata kasar.


[Kitab ini memaparkan sikap Ibn Qayyim terhadap Asy'ariyah dan lain2 faham spt Jahmiyah dan Muktazilah serta batiniyah]