Tajuk buku: Tidak Termasuk Sabda Nabi SAW


(Laisa min Qaul anNabi SAW)


Pengarang: Dr Muhammad Fu'ad Syakir
Universiti 'Ain Syams, Gumhuriya Mesir alArabiyah
Penerbit Asal: Maktabah aulad, Cairo (edisi 1, 2001)


Alihbahasa oleh: Ashim Musthafa
Penerbit: Pustaka Azzam, Jakarta
Edisi 1, Maret 2005


Tebal: 216 ms, Harga: RM 21.80
Pengimpot tunggal: PI, Wisma Yakin


------------------------------


Kitab ini merungkai kata-kata yg banyak bertibaran di dalam masyarakat

yang disinonimkan dengan hadith nabawi, tapi sebenarnya kata2 itu sebenarnya berasal dari sahabat, tabi'in, ulama salaf, tokoh sufi dan ahli Hikmah. Dr Muhammad dari Univ Ain Syams, Egypt membahagikan kitabnya dalam dua bab:


Bab 1: Menghuraikan faktor-faktor penyibaran ungkapan2 yg didakwa sebagai hadith


Bab 2: Menghimpun kata-kata yg masyhur yg dinisbahkan kepada Nabi SAW.Beliau dengan telitinya akan menjejaki sumber ungkapan itu dan menjelaskan dari mana asal usyulnya.


---------------------------------


s2s akan cuba memaparkan sebahagian dari kata2 itu yg dinisbahkan

kepada Nabi SAW..dalam siri yg lain.(Ikuti: Siri Bukan ungkapan Nabi SAW di Alfikrah yahoogroup)