Maklumat buku : Penulis anda

 

Kandungan

 

 

Kisah Juraij, Seorang Ahli Ibadah. 

 

A: Ibubapa Menurut al-Qur’an.

 

B: Ibubapa Menurut al-Sunnah.

 

1.    Keredhaan Allah Terletak Pada Keredhaan Ibubapa.

2.    Derhaka Kepada Ibubapa Termasuk Dosa Besar. 

3.    Ibu Lebih Utama Berbanding Ayah.

4.    Kepentingan Menggembirakan Ibubapa.

5.    Wajib Meminta Izin Ibubapa Sekalipun Dalam Urusan Agama. 

6.    Kehinaan Anak Yang Tidak Berbuat Baik Kepada Ibubapa Yang Lanjut Umur. 

7.    Tidak Boleh Membenci Dan Memutuskan Hubungan Dengan Ibubapa. 

8.    Doa Ibubapa Pasti Dikabulkan. 

9.    Anak Yang Berbuat Baik Kepada Ibubapanya Memiliki Darjat Yang Istimewa. 

10. Dikabulkan Doa Anak Yang Berbuat Baik Kepada Ibubapa.

11. Ibubapa Memiliki Hak Terhadap Sebahagian Harta Anak. 

12. Ibubapa Memiliki Hak Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Anak. 

 

 

C: Berbuat Baik Kepada Ibubapa Pada Masa Hidup Mereka.  

 

1.    Memaafkan ibubapa

2.    Meminta pertolongan Allah

3.    Memahami ibubapa

4.    Merendahkan diri kepada ibubapa

5.    Mengorbankan diri untuk ibubapa

 

D: Berbuat Baik Kepada Ibubapa Setelah Mereka Meninggal Dunia. 

 

1.    Mengurus Jenazah Ibubapa

2.    Melunaskan Hutang Ibubapa

3.    Melaksanakan Rancangan Atau Janji Ibubapa

4.    Melakukan Kebaikan Yang Disyari‘atkan

5.    Meneruskan Apa Yang Baik dan Menghentikan Apa Yang Buruk

6.    Mendoakan Ibubapa

7.    Berhubung Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Ibubapa

 

 

Setiap Ibubapa Adalah Istimewa

 

Ringkasan Doa Daripada al-Qur’an Untuk Ibubapa