Himpunan Risalah
Dalam Beberapa
Persoalan Ummah
(Buku 2)

 

Operasi Berani Mati, Mandi Bunga, Isra’ dan Mi’raj,
Wanita Bekerjaya, dan Fiqh Lintas Agama.

 

Penyusun
Hafiz Firdaus Abdullah
www.al-firdaus.com
hafizfirdaus2@yahoo.com

 

  

© Hafiz Firdaus Abdullah
Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis daripada penulis.

Cetakan Pertama: 2005

Penerbit:
Perniagaan Jahabersa
15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,
81200 Johor Bahru,
Johor Darul Takzim,
Malaysia.

Tel: 07-235 1602, 235 1605.
Fax: 07-235 1603
http://www.jahabersa.com.my
jahabers@tm.net.my
jahabers@starhub.net.sg

 

 

© www.al-firdaus.com