Mazhab Imam al-Syafi‘i Terhadap Sunnah dan Hadis 

Mohd Yaakub bin Mohd Yunus.[1]

 
 

 

Pengenalan

Imam Al-Syafi'i Pembela Sunnah

Mazhab Imam al-Syafi'i dan Hadis Ahad

Sikap Imam al-Syafi'i Terhadap Hadis Ahad

Penutup

 

Kandungan

 

 

 

Pengenalan

 

Kita di Malaysia lebih mengenali Mazhab al-Syafi’i sebagai satu mazhab dalam hukum-hukum fiqh. Sebenarnya Mazhab al-Syafi’i merangkumi semua cabang-cabang Islam seperti akidah, hadis dan sebagainya. Dalam artikel ini penulis ingin perkenalkan Mazhab al-Syafi’i dari sudut Sunnah dan Hadis.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]           Muhammad Yaakub bertugas sebagai seorang pegawai di salah sebuah bank tempatan. Beliau boleh dihubungi di alamat yaakub@affinbank.com.my

 

 

HIMPUNAN RISALAH DALAM BEBERAPA PERSOALAN UMMAH : BUKU 1

Penyusun : Hafiz Firdaus Abdullah