BEBERAPA PERSOALAN SOLAT

 

MAKLUMAT BUKU : KANDUNGAN

 

 

RUJUKAN.

 

1)       13 Masalah Yang Tidak Pernah Selesai Diperdebatkan, Abu Yusuf Abdurrahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2003.

2)       Al Masaa-il (Masalah-Masalah Agama) Jld. 1,2,3 dan 4, Abdul Hakim bin Amir Abdat, Darul Qolam, Jakarta 2003-2005.

3)       Al-Muhazzab Juz 1, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2002.

4)       Al-Umm (Kitab Induk) Jld. 1 dan Jld. 2, Imam al-Syafi’i, Victory Agencie, Kuala Lumpur 1989.

5)       Amalkan Al-Sunnah Dan Tinggalkan Al-Bid’ah, Mohammad Abdul Qadir Mandeeli, Makkah al-Mukarramah 1421H (Kertas Kerja).

6)       Apakah Anda Pengikut Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, Khalid Ibnu Su’ud al-Ajmi, Najla Press, Jakarta 2003.

7)       Ar-Rasaail, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ar-Rasaail, Jld. 1, Pustaka Abdullah, Jakarta 2004.

8)       Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama’ Salaf, Dr. Yususf al-Qaradhawi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 2003.

9)       Berzikir, Bertahlil & Bertasbih Yang Sesat, Rasul Dahri, Johor Bahru 2003 (Kertas Kerja).

10)   Bid’ah-Bid’ah Yang Dianggap Sunnah, Syaikh Muhammad Abdussalaam Khadr al-Syaqiry, Qisthi Press, Jakarta, 2004.

11)   Bid’ah & Percanggahannya, Rasul Dahri, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 1998.

12)   Bid’ah Hasanah: Istilah Yang Disalah Fahami, Dr Mohd Asri Zainul Abidin, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2005.

13)   Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Jld. 1, Jld. 4 dan Jld. 6), Ibnu Hajar Al Asqalani, Tahqiq Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Pustaka Azzam, Jakarta 2003.

14)   Fathul Mu’in, Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibariy, Klang Book Centre,  Klang 1988.

15)   Fatwa-Fatwa Albani, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Pustaka At Tauhid, Jakarta 2002.

16)   Fatwa-Fatwa Syaikh al-Fauzan, Fayiz Musa Abu Syaikhah, Pustaka Azzam, Jakarta 2004.

17)   Fikih Sunnah (Jld. 1 dan Jld. 2), Syaikh Sayyid Sabiq, Victory Agencie, Kuala Lumpur 1990.

18)   Hukum Berdoa & Cara Bertasbih Selepas Solat, Rasul bin Dahri, Johor Bahru 2005 (Kertas Kerja).

19)   Hukum Menggerakkan Jari Telunjuk (Dalam Tasyahhud), Rasul bin Dahri, Johor Bahru 2003 (Kertas Kerja).

20)   Kaedah Memahami Hadis-Hadis Yang Saling Bercanggah, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2002.

21)   Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah Golongan Tauladan, Manhaj Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Dr. Abdullah Yasin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya 2003.

22)   Kesucian Dan Sholat Dalam Islam, Hussain Yee, Pertubuhan Al-Khaadem, Petaling Jaya 2002.

23)   Koreksi Zikir Jama’ah M. Arifin Ilham, Abu Amsaka, Darul Falah, Jakarta 2003.

24)   Koreksi Total Ritual Shalat, Abu Ubaidah Masyhur bin Hassan bin Mahmud bin Salman, Pustaka Azzam, Jakarta 2001.

25)   Madzhab Tanpa Madzhab, Dr M. Said Ramadhan al-Buthi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2001.

26)   Majmu’ Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah Dan Ibadah: Bab Ibadah, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Pustaka Arafah, Solo 2002.

27)   Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid’ah, Dr.Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2002.

28)   Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi’i Rahimahulah Ta’ala, Dr Muhammad A.W. al-‘Aqil, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Bogor 2002.

29)   Marilah Mendirikan Solat, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2000.

30)   Marilah Kita Berselawat Ke Atas Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 1999.

31)   Membaca Niat, Adakah Wajib, Sunnah Atau Bid’ah?, Rasul Dahri, Johor Bahru 2003 (Kertas Kerja).

32)   Menangani Persoalan Qunut: Dibaca Atau Tidak?, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 1999.

33)   Mukhtasar Zaadul Ma’ad Bekal Menuju Ke Akherat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Peringkas Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi, Pustaka Azzam, Jakarta 1999.

34)   Pelindung Diri Zikir Dan Doa Daripada Al-Kitab Dan Al-Sunnah, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Penerbitan Salafi, Ampang 2002.

35)   Panduan Fardhu ‘Ain, Ismail Kamus, At Tafkir Enterprise, Kuala Lumpur 1997.

36)   Panduan Ibadah Dalam Musafir Penerbangan , Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2000.

37)   Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2004.

38)   Persoalan Yang Berkehendak Melaksanakan Untuk Mengatasi Dan mengubah Adat-Adat Yang Berlaku Di Dalam Masyarakat Dengan Sangkaan Ibadat, Mohammad Abdul Qoder al-Mandeeli, Makkah al-Mukarramah 1423H (Kertas Kerja).

39)   Perlukah Bermazhab, Muhammad Sulthan Al-Maksumi al-Khajandi, Penerbit Aras Sarana Widia, Jakarta 1999.

40)   Risalah Ilmiah Albani, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Pustaka Azzam, Jakarta 2000.

41)   Shalat Jama’ah: Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah dan Peringatan Penting Tentang Tentang Perlaksanaan Shalat Berjema’ah, Dr. Shalih bin Ghanim bin Abdillah al-Sadlani, Pustaka Arafah, Solo 2002.

42)   Shalat Jum’at Bersama Rasulullah: Hukum Dan Bid’ah Shalat Jum’at, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Najla Press, Jakarta 2002.

43)   Sifat Shalat Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Media Hidayah, Yogyakarta, 2000.

44)   Solat Qasar & Jamak, Ustaz Rasul bin Dahri, Johor Bahru 2004 (Kertas Kerja).

45)   Terjemah Tamamul Minnah: Koreksi Dan Komentar Secara Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq (Jld. 1 dan Jld. 2), Muhammad Nashiruddin al-Albani, Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002.

46)   Taklid Buta, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Darul Falah, Jakarta 2000.

47)   Zikir-Zikir Selepas Solat Fardhu Sebagaimana Yang Diajar Dan Dilakukan Oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, Hafiz Firdaus Abdullah, Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 1999.

 

Ke atas