Pembongkaran Jenayah Ilmiah BUKU'Salafiyah Wahabiyah'

73 Penilaian Semula ke atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari

oleh

Hafiz Firdaus Abdullah

MUQADDIMAH
BAB A Pengenalan kepada al-Salaf dan al-Khalaf
BAB B dakwaan Generasi Al-Salaf mentakwilkan  nas-nas al-Sifat
BAB C Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari

dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah

BAB D SYUBHAT DALAM KAEDAH IBN TAIMIYYAH TERHADAP NAS-NAS AL-SIFAT
BAB E al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah ?”
BAB F

perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas

satu mazhab

Kesimpulan penilaian ke atas Buku Salafiyah Wahabiyah

Suatu Penilaian susunan Zamihan Mat Zin al-Ghari