Doa Menerima Hadiah.

"Semoga Allah Memberkati Kalian"

Beberapa pengajaran doa:

  1. Ini adalah ucapan doa yang lazim pada zaman Rasulullah SAW. Aisyah, isteri Rasulullah menerangkan: Aku menghadiahkan Rasulullah SAW seekor kambing. Baginda bersabda: "Bahagikanlah ia (kepada orang lain juga)." Apabila pembantu (yang pergi menghadiahkan bahagian-bahagian kambing itu kepada orang lain) pulang, aku bertanya: "Apa yang mereka (pihak yang menerima kambing itu) katakan?" Dia menjawab: "Mereka mengatakan: Semoga Allah memberkati kalian". Maka akuu membalasnya: "Dan bagi mereka keberkatan Allah juga." Kami membalas ucapan mereka sebagaimana mereka ucapkan agar kami mendapat ganjarannya. [Ibn Sunni dalam Amal al-Yaum wa al-Lail, no: 278 dengan sanad hasan].
  2. Apabila menerima hadiah, ucapan yang dikaakan oleh penerima kepada pemberi ialah "Semoga Allah memberkati kamu" jika seorang dan "Semoga Allah memberkati kalian" jika ramai. Pihak pemberi pula membalas yang seumpama: "Dan bagi kamu keberkatan Allah juga" jika seorang dan "Dan bagi kallian keberkatan Allah juga" jika ramai.
  3. Ucapan "Syukran jazilan" yang bererti "Terima kasih" adalah ucapan mengikut adat kebiasaan orang Arab, manakala ucapan di atas adalah apa yang diajar oleh Islam.
  4. Keberkatan bererti kebaikan, keutamaan dan nikmat yang berkekalan bagi melimpah-limpah. Dengan ucapan di atas, pihak penerima dan pemberi saling mendoakan agar masing-masing memperoleh ganjaran keberkatan daripada Allah. Sudah tentu itu lebih baik dari ucapan "Syukran jazilan", "Terima kasih" dan sebagainya.