Soalan
Apakah hukumnya jika orang bukan Islam menyebut kalimah “Allah” dan memberi salam kepada kita, adakah kita perlu menjawab salam tersebut?

Norzanah, Banting, Selangor.

Jawapan:
Hukum orang bukan Islam menyebut kalimah “Allah” bergantung kepada sebab mereka menyebutnya. Jika menyebutnya dalam rangka mengiktiraf bahawa Allah adalah tuhan bagi alam ini dan segala isi kandungnya, maka ia dibolehkan dan kita disuruh menjawab “Alhamdulillah.” Hal ini pernah berlaku di kalangan orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah s.a.w.:


Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” Sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah.” Ucapkanlah: “Alhamdulillah.” Akan tetapi (sayang sekali) kebanyakan mereka (orang musyrik) tidak mengetahui (hakikat tauhid dan syirik). [Surah Luqman, ayat 25].

Jika mereka menyebutnya dalam rangka mencerca Allah, maka Allah s.w.t. telah berfirman: “Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.” [Surah al-An’aam, ayat 108]

Ayat di atas menunjukkan bahawa mencerca Allah oleh orang bukan Islam adalah dilarang sehingga dengan itu kita dilarang melakukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka bertindak sedemikian. Jika mereka yang terlebih dahulu mencerca Allah, maka hendaklah kita menegah mereka, bukan dengan mencerca tuhan-tuhan mereka tetapi dengan penjelasan yang hikmah lagi bijaksana.


Ada pun hukum menjawab salam mereka, maka ia dituntut. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika ahli kitab (Yahudi dan Kristian) mengucapkan salam kepada ke atas kalian, maka jawablah “Wa ‘alaikum” (yang bermaksud “Ke atas kalian juga.”)” [Shahih Muslim, hadis no: 2163]