yasin.jpg          Pada kali ini sayaingin ajak para pembaca sekalian merenungi sebuah kisah yang dirakam oleh AllahSWT dalam surah Yasin, ayat 13 hingga 25:  

Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar iaitu ketika mereka didatangi Rasul-rasul(Kami). Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul yang ketiga, lalu Rasul-rasul itu berkata: “Sesungguhnya kami ini adalahdiutuskan kepada kamu.” Penduduk bandar itu menjawab: “Kamu initidak lain hanyalah manusia seperti kami juga dan Tuhan Yang Maha Pemurah tidakmenurunkan sesuatupun (tentang agama yang kamu dakwakan); Kamu ini tidak lainhanyalah berdusta.”

          Rasul-rasul berkata: “Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamudan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah-Nya dengan cara yangjelas nyata.” Penduduk bandar itu berkata pula: “Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksayang tidak terperi sakitnya”

          Rasul-rasul berkata: “Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamu dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah-Nya dengan cara yang jelas nyata.” Penduduk bandar itu berkata pula: “Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya”

          Rasul-rasul itu menjawab: “Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau.”

          Dan (semasa Rasul-rasul itu diancam), datanglah seorang lelaki dari pinggir bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya: “Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu.  Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayat petunjuk.” Dan (apabila ditanya: “Sudahkah engkau menerima agama mereka?”

          (Maka jawabnya): “Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah Yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Sesungguhnya aku (kalau melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku).”

          Saya tertarik dengan kisah atau lebih tepat, sikap lelaki dari pinggir kota itu. Tentu saja ada pengajarannya sehingga Allah merakamkan kisah beliau di dalam al-Qur’an.

          Pertama, lelaki itu bukanlah orang penting. Ini diisyaratkan oleh lokasinya yang datang dari pinggir kota dan tidak duduk di dalam kota. Namun statusnya sebagai “bukan orang penting” tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk membela hujah ketiga-tiga utusan Allah yang diutus kepada penduduk kota itu.

          Lelaki dari pinggir kota ini datang bukan dengan berjalan, bukan dengan air muka yang malas, bukan dengan harapan mendapat sampul surat imbalan, namun dia datang dengan berlari-lari. Demikianlah tingginya motivasi dan kesungguhan lelaki ini yang patut menjadi teladan bagi kita semua.

          Jika hendak difikirkan, apakah gunanya, apakah manfaatnya, apakah logiknya, seorang lelaki dari pinggir kota hendak berlari-lari membela bukan seorang tetapi tiga orang daripada kalangan utusan Allah? Tiga orang tersebut bukan pendakwah biasa, bukan ustaz, bukan imam, bukan mufti tetapi utusan Allah. Sekalipun demikian, lelaki tersebut tetap datang membantu dan bantuannya diiktiraf oleh Allah SWT sehingga dirakam kisahnya di dalam al-Qur’an.

          Saya membaca satu kaitan yang amat istimewa antara tiga utusan Allah dan lelaki tersebut. Ia menunjukkan bahawa usaha berdakwah, berhujah dan membela agama tidak terhad kepada kalangan agamawan sahaja. Akan tetapi ia meliputi semua umat Islam tanpa mengira apa latarbelakangnya, apa statusnya, apa kelulusan kertasnya dan apakah dia memiliki tauliah atau tidak.

          Jika tiga – bukan seorang – utusan Allah dibantu oleh seorang lelaki, maka apatah lagi di kalangan para agamawan yang bukan berstatus utusan Allah. Tentu mereka sepatutnya memerlukan, bahkan meraikan bantuan dari sesiapa yang bukan agamawan, yang sudi membantu.

          Seterusnya perhatikan apa yang menjadi subjek pembelaan lelaki dari pinggir kota itu. Beliau tidak membela tentang negara Islam, beliau tidak membela tentang sistem Khalifah, beliau tidak membela tentang jamaah-jamaah. Akan tetapi beliau membela tentang aqidah, tauhid dan syirik. Inilah yang menjadi prioriti beliau dan inilah yang juga sepatutnya menjadi prioriti kita apabila berbicara tentang Islam.

          Sekalipun ayat-ayat di atas tidak menerangkan subjek apa yang disampaikan oleh ketiga-tiga utusan Allah tersebut, dapat kita pastikan bahawa ia tetap berkenaan aqidah, tauhid dan syirik sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat yang lain: “Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaKu.” [al-Anbiya’ 21:25]

          Sama-samalah kita renung kisah dan sikap lelaki dari pinggir kota ini. Marilah kita jadikan ia sebagai sumber motivasi untuk turut membantu para ulama’ pewaris Nabi menyebar dan membela Islam. Pada zaman mutakhir ini, terdapat pelbagai sarana untuk kita membantu, maka gunakanlah segala kreativiti dan kemampuan yang ada. Usah jadikan perasaan lemah dalam diri sendiri atau perasaan dengki dalam diri segelintir agamawan sebagai alasan untuk kita sia-siakan pengajaran ayat-ayat al-Qur’an di atas.