Soalan:

Saya percaya Islam adalah agama yang adil untuk lelaki dan wanita, untuk suami dan isteri. Maka saya tidak menerima konsep isteri menjadi suri rumah dan perlu taat kepada suami, sebab ia kelihatan tidak adil di pihak isteri. Adakah salah jika saya berpandangan demikian?

 

Jawapan:

Perlu dibezakan antara keadilan dan kesamarataan. Keadilan ialah setiap pihak mendapat apa yang menjadi haknya, apa yang sesuai untuknya. Kesamarataan ialah setiap pihak mendapat kesamaan. Sebagai contoh, seorang ayah yang adil akan memberikan songkok kepada anak lelakinya dan kain tudung untuk anak perempuan. Sementara seorang ayah yang “sama rata” akan memberikan songkok kepada anak lelaki dan perempuannya. Ayah yang manakah yang sebenarnya betul keadilannya?

 Oleh itu, Islam sebagai agama yang adil telah meletakkan hak dan tanggungjawab bagi setiap suami dan isteri. Masing-masing ada peranannya. Apabila seorang isteri menolak hak dan tanggungjawab tersebut, bererti dia menolak neraca keadilan Islam dan menggantikannya dengan neraca keadilan buatannya sendiri.

Bagi menguatkan penjelasan saya di atas, marilah sama-sama kita merenung dan mengkaji firman Allah berikut ini: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [al-Nisa’ 4:32]