Imam Muslim dan imam lainnya meriwayatkan hadith ini dari Jabir r.a, dia berkata:

"Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya para penghuni Syurga itu makan dan minum di dalam Syurga. (Namun) mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak beringus.' Para sahabat bertanya: 'Kalau demikian, apa yang dihasilkan dari makanan tersebut?' Baginda menjawab: 'Sendawa dan keringat seperti keringat kasturi. Mereka diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian diberikan ilham untuk bernafas.'"

[Shahih Muslim, Kitab Al-Jannah wa Shifah Na'iimihaa, bab Fii shifaatil Jannah wa Ahlihaa (IV/2180); Musnad Imam Ahmad (II/354)]

Terima kasih Habib Zaid Al Fatani