Assalaamu`alaikom wa rahmatullahi wa barokaatuh

Marilah bersama-sama tunjukkan sokongan terhadap kemanusiaan yang semakin hilang. Boikot pengeluar yang menyokong ekonomi Israel. Sila edarkan poster mini ini.

Wassalaamu`alaikom wa rahmatullahi wa barokaatuh