Assalaamu`alaikom wa rahmatullaahi wa barokaatuh

Dimaklumkan bahawa 2 buku ilmiah karangan Mohd Yaakub Mohd Yunus telah dimuat naik dalam bentuk e-buku. Tajuk buku-buku tersebut adalah seperti berikut:

1. Fahaman Wahabi Menular: Satu Analisis Terhadap Dakwaan Yang Ditimbulkan oleh Akhbar Utusan Malaysia - buku ini ditulis bagi menganalisa hebahan berkaitan isu wahabi yang tersebar di akhbar, dengan harapan memperbetul apa yang tidak benar dalam hebahan umum tersebut.

2. Panduan Solat Sunat Cara Nabi S.A.W - buku berkaitan solat sunat amat banyak di pasaran tetapi yang memenuhi tatacara daripada Rasulullah sallallaahu `alaihi wa sallam jarang ditemui. Justeru buku ini ditulis bagi memenuhi tuntutan tersebut. Bagaimanapun, lebih menarik lagi, buku ini bukan sahaja menyenarai dan mengajar pembaca bagaimana melakukan solat sunat mengikut sunnah tetapi juga membincang lanjut setiap solat sunat termasuk alasan ia di syari`atkan serta kelebihan setiap satu. Juga beberapa bab awal yang membincangkan tentang pelbagai sudut solat sunat secara am termasuk bagaimana, mengapa dan di mana solat sunat harus dilakukan mendahului bagi memberikan pengetahuan am kepada umum sebelum perincian setiap solat sunat.

Sila layari laman e-buku untuk memulakan pembacaan.

Wassalaamu`alaikom wa rahmatullaahi wa barokaatuh