Dalam buku "Tauhid 3T: Penjelasan dan Pembelaan", terdapat kesilapan nombor surah dan nombor ayat bagi beberapa ayat al-Qur'an. Kecuaian ini amat dikesali. Para pembaca boleh merujuk kepada edisi ebook dalam laman web ini di mana kesilapan itu telah diperbetulkan. Di antara kesilapan tersebut:

[1] Kata-Kata Sambutan: al-Saffat 37:17 = al-Saffat 37:173.

[2] Persoalan 1, Jawapan Kelima: al-Mu'minun 2:84-89 = al-Mu'minun 23:84-89.

[3] Persoalan 1, Dalil Tauhid al-Uluhiyyah: al-Zumar 39 2:3 = al-Zumar 39:2-3.

[4] Persoalan 1, Jawapan Kelapan: al-Isra':102 = al-Isra' 17:102.

[5] Persoalan 1, Jawapan Kelapan: al-Ankabut 29:61 = al-Ankabut 29:63.

[6] Persoalan 7: al-Zumar 39:5 = al-Zumar 39:3.

[7] Persoalan 7: al-Mu'minun 23:85 = al-Mu'minun 23:84-85.