Menganalisa dan Menjawab Lima Alasan Mereka yang Menolak Penurunan ‘Isa Pada Akhir Zaman. 

Hafiz Firdaus Abdullah

 

 

Pengenalan

Alasan Pertama

Alasan Kedua

Alasan Ketiga

Alasan Keempat

Alasan Kelima

 

 

Kandungan

 

 

 

Pengenalan

 

Antara iktikad Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah adalah beriman kepada penurunan atau kebangkitan semula Nabi ‘Isa ‘alaihissalam pada akhir zaman. Keimanan ini adalah berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam yang mutawatir yang menerangkan tentang penurunan semula Nabi ‘Isa ‘alaihissalam pada akhir zaman.

 

Namun pada waktu yang sama wujud segelintir umat Islam yang menolak penurunan Nabi ‘Isa ‘alaihissalam pada akhir zaman. Mereka memiliki beberapa alasan bagi penolakan ini. Namun jika kita mengkaji alasan-alasan mereka, semuanya dapat dirumuskan kepada lima alasan yang membentuk dasar penghujahan mereka. Insya-Allah artikel yang ringkas ini akan menganalisa dan menjawab lima alasan tersebut. Tidak dinafikan bahawa wujud alasan-alasan yang lain juga. Akan tetapi memadai untuk ketika ini kita memberi tumpuan kepada lima alasan sahaja memandangkan ia adalah yang paling lazim mereka kemukakan.

 

HIMPUNAN RISALAH DALAM BEBERAPA PERSOALAN UMMAH : BUKU 1

Penyusun : Hafiz Firdaus Abdullah