Judul buku : Pedoman Solat
Judul asal : ‘Risalah As-Shalah’
Penulis : TM Hasbi Ash Shiddieqy
Penerbit : PT Bulan Bintang, Pustaka Rizki Putra
Harga : RM 15++ (Malaysian print) RM30++ (Indonesian print)
Di mana : Pustaka Indonesia dan Pustaka Antara (Kompleks Wilayah)

Buku ini membahaskan berbagai aspek solat berserta jenis-jenisnya. Buku Pedoman Solat ini adalah satu daripada banyak lagi siri-siri buku ‘Pedoman’ peninggalan Almarhum TM Hasbi Shiddieqy, seorang ulama nusantara yang besar sumbangannya dalam pelbagai cabang ilmu-ilmu Islam.

Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan rujukan ibadat solat terutama bagi mereka yang berminat untuk menganalisa hujah-hujah serta dalil-dalil yang menjadi sandaran kepada segala macam perkara mengenai urusan ibadat solat, dari solat sunat hinggalah ke solat jumaat.

Almarhum penulis telah mengambil pendekatan muqarran (fiqh perbandingan) iaitu membandingkan sekian banyak dalil pelbagai mazhab dan pendapat untuk sesuatu amalan solat dan mengenengahkan yang terkuat dalam rangka ittiba’ kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang ‘ahead of his time’ ketika pertama kali buku ini diterbitkan sekitar tahun 1950an dulu.