Jodol: Menyelusuri Ikhtilaf Mazhab: antara Keterikatan & Keterbukaan, Perpaduan & Perpecahan

Pengarang: Dr Zulkifli Mohamad alBakri, UNITI, N9


Penerbit: Kajang-Darul Fuqaha
Edisi: Pertama, 2005
Ms: 118; Harga: RM 10/=


---------------------

Dr Zulkifli, 36 tahun
Pensyarah Kanan UNITI, Negri Sembilan
BA (syariah), Universiti Islam Madinah 1993
MA (syari'ah) UNiversitas Damsyiq, Suria 1997
phD (USM) 2004

-----------------------

Tujuan buku ini ditulis ialah mencari jalan tengah antara manhaj madzhabik dan manhaj ittiba'.


Buku ini dibahagikan kpd tiga bab:Bab 1: Perkembangan Islam dan Madzhab di Malaysia
Seputar sejarah kemasukan Islam ke nusantara dan bagaimana Malaya mengambil madzhab syafi'iyBab 2: Perbedzaan Pendapat di kalangan Ulama
Seputar hadis Ikhtilaf fii ummati rahmah dan adabul KhilafBab 3: Keterikatan dgn madzhab2 Fiqih
Seputar taklid dan ittiba'.


Penutup: Pendirian penulis ialah jalan tengah