Mutiara Doa

 

Jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka ucapkanlah “Dengan nama Allah”. Sedangkan jika dia terlupa (untuk  mengucapkan itu) pada awalnya, maka ucapkanlah “Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya”. [Shahih Sunan Abu Daud, no: 3767]  

Beberapa pengajaran doa:

1.Ketika menghadap makanan dan minuman, selera dan fokus manusia tertuju kepada dua perkara itu. Maka apabila agama-agama lain mengajar sekian-sekian doa yang panjang sebelum makan dan minum, Islam memudahkan kita sekadar ucapan “Dengan nama Allah (Bismillah)”.

2.Jika lupa untuk mengucapkan “Dengan nama Allah” sebelum makan dan minum, ucapkanlah “Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya” ketika sedang makan dan minum.

3. Adapun doa “Allahumma barik lana fi ma rozaq tana wa qina ‘azaban nar”, maka ia adalah hadis yang amat lemah. Sikap muslim yang bijak ialah mengamalkan hadis yang kuat darjatnya dan meninggalkan hadis yang lemah darjatnya.