Soalan

Saya sekeluarga lazim mengitar semula akhbar dan buku lama. Soalan saya, bolehkah saya kitar semula akhbar dan buku yang mengandungi teks arab al-Qur’an? Atau adakah ia perlu diasingkan lalu dibakar sebagaimana mushaf al-Qur’an?

Nena, Bandar Baru Selayang, Selangor.

Jawapan:

Al-Imam al-Nawawi dalam kitabnya al-Tibyan Fi Adab Hamalat al-Qur’an telah menyatakan kesepakatan ilmuan Islam tentang kewajipan menjaga dan menghormati al-Qur’an. Beliau menambah: “Seandainya seorang muslim membuang mushaf al-Qur’an ke dalam kotoran, kami berlindung kepada Allah dari sedemikian, maka orang yang membuang itu menjadi kafir.” Kita hendaklah juga menjaga kemuliaan dan kehormatan ayat-ayat al-Qur’an yang tercatit di atas selain mushaf. Mengitar semula kertas adalah usaha yang terpuji tetapi dibimbangi dalam proses itu berlaku penghinaan terhadap ayat al-Qur’an. Salah satu pilihan yang ada ialah menggunakan mesin “paper shredder” sebelum menghantarnya ke pusat kitaran semula. Mesin ini memotong kertas akhbar atau buku menjadi cebisan-cebisan jalur yang panjang. Melalui potongan ini, tiada lagi ayat al-Qur’an yang lengkap tercatit di atas kertas melainkan huruf-huruf bahasa Arab. Mesin ini ada dijual di kedai-kedai yang menjual barangan pejabat dan alat tulis.