Article Index

 2005 - THTL #1

1. Buku Putih alIbanah Imam asl'Asy'ari
Terbitan atTibyan, Solo (tanpa tarikh)

Peneliti: Syaikh Hammad bin Muhammad alAnsyari (Universitas Riyadh)
Muqaddimah: Syaikh Abd Aziz bin Baz, Mantan Mufti KSA
Syaikh Ismail alAnsyari, Penasihat Lajnah Fatwa, Buhuth dan ifta' KSA

Sinopsis: Kitab alIbanah an Usyul alDiyanah adalah bukti SALAFnya Imam Abu Hasan alAsy'ari yg fahamanya di kenali dgn faham asya'ariyah. Buku ini adalah selepas beliau taubat dari aqeedah Muktazilah dan menolak aqeedah asy'ariyah yg difahami selama ini. Dalam kitab alIbanah ini adalah akidah sejati Imam Asy'ari.


Bagi yg beraqeedah asy'ariyah, dapatkan buku ini segera.

Harga: RM 29.80, tebal: 251 ms


2. Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap kehidupan kaum Muslimin di tengah masyarakat Non-Muslim
Penulis: Dr alImam Yusof alQardhawi
Penerbit: PT Zikrul Hakim, Jakarta Timur
Okt 2004

Jodol Arabic: Fi Fiqh alAqalliyat alMuslimah

Sinopsis:
Kali ini Dr Qardhawi menghasilkan garispanduan bagaimana Muslim yg hidup di dalam negara kafir sebagai minoriti hidup sebagai warganegara dan diwaktu yg sama ingin menghayati Islam semaksima mungkin.

Terdapat banyak fatwa2 baru yg tidak pernah dikeluarkan sebelum ini. Juga fatwa mengenai hukum mengucapkan Merry Chrismas kepada kaum majoriti di Eropah.

RM: 28.80, ms: 2733. Fleksibilitas Hukum Bersuci: Mengusap Kaus Kaki

Pengarang: Imam Jamaluddin alQosimi alDimasyq
Muhaqqiq: alMuhaddith Nasr adDin alAlbani

Penerbit: Pustaka Azzam
Oktober 2004

Jodol arabic: alMashu 'ala Jaurabain

Bagi peminat alMuhaddith alAlbani, ini adalah termasuk hasil tahqiq beliau yg perlu dimiliki.

Sinopsis: Buku ini akan menjawab segala kegelisahan anda mengenai hukum menyapu khuf, sepatu, selipar dan stokin yg banyak dipersoalkan hari ini.

Harga: 13.50 ms: 136