Musafir  Penerbangan
da
n Beberapa  Permasalahannya

Hafiz Firdaus Abdullah

KANDUNGAN

Muqaddimah

 

Bahagian I

Wudhu', Musafir Penerbangan dan Beberapa Permasalahannya

 1.      Niat Wudhu'

2.      Hukum Air Dua Kolah

3.      Apakah Itu Air Musta'mal dan Apakah Kedudukan Hukumnya ?

4.      Berwudhu' Berulang-ulang 3 Kali atau Kurang Dari Itu

5.      Berwudhu Di Atas Lapisan Solek

6.      Menyapu Kasut sebagai Ganti Membasuh Kaki Di kala Berwudhu'

7.      Tayamum

8.      Apakah Alternatif Jikalau Tidak Terdapat Air atau Debu Tanah ?

9.      Mandi Wajib dalam Pesawat ?

 

Bahagian II

Solat, Musafir Penerbangan dan Beberapa Permasalahannya

 1.      Niat Solat

2.      Menentukan Waktu Solat dalam Penerbangan

3.      Hukum Menghadap Qiblat dalam Pesawat

4.      Solat Berdiri atau Duduk dalam Pesawat

5.      Solat Sunat dalam Pesawat

6.      Solat dengan Memakai Kasut

7.      Adakah Solat Semestinya di atas Sejadah ?

8.      Meletak Penghadang di Hadapan Tempat Solat

9.      Gangguan Khusyu' dan Pergerakkan Terpaksa dalam Solat

10.  Syarat Pakaian Solat bagi Wanita

11.  Menjamak Solat dalam Penerbangan

12.  Mengqasar Solat dalam Penerbangan

13.  Bolehkah Solat-solat Fardhu Diqadha ?

 

Bahagian III

Puasa, Musafir Penerbangan dan Beberapa Permasalahannya

 1.      Niat Puasa

2.      Perbezaan Waktu Subuh bagi Negara-negara Selepas Garis Lintang 40'
Utara dan Selatan

3.      Bagaimanakah Kiraan Waktu Puasa bagi
Negara-negara Kutub ? 

4.      Menentukan Waktu Imsak dalam Penerbangan

5.      Menentukan Waktu Berbuka dalam Penerbangan

6.      Puasa Ramadhan dan Musafir

7.      Puasa Sunat dan Musafir

8.      Penerbangan Antara Zon yang Berbeza:
Bilakah   Seharusnya Seseorang itu Berhari Raya ? 

 

Bahagian IV

Musafir dan Beberapa Permasalahan Umum

1.      Solat Sunat Sebelum Musafir

2.      Mendirikan Solat dalam Gereja

3.      Hukum Onani (Masturbate)

4.      Bermusafir Bersama al-Qur'an

5.      Solat Juma'at, Musafir dan Beberapa Isu Berkaitan

6.      Solat Berjemaah Di Belakang Imam Berlainan Mazhab

7.      Sembelihan Daging Kaum Nasrani dan Yahudi:
Suatu Analisa Hukum dan Perbandingan Pendapat

8.      Darurat, Uzur, Rukhsah, Lupa dan Tidak Tahu:
Huraian Sepintas Lalu dari Sudut Usul al-Fiqh

 

al-Firdaus.Com