Article Index

Zikir Jahr vs Zikir Sirr.

Hafiz Firdaus Abdullah 

   Fiqh   Antara sebab saya gemar membaca Majalah i ialah sikap keterbukaan sidang pengarangnya untuk menyiarkan artikel-artikel yang saling mengkritik secara positif lagi ilmiah antara satu sama lain. Contoh terkini ialah artikel dari akhi Mohd Fitri Asmuni berjudul Pandangan Terhadap Artikel ‘Sanggahan Terhadap Zikir Beramai-Ramai Tak Salah’ (edisi Julai 2007, ms. 75). Artikel tersebut mengkritik artikel Dr. Ahmad Farouk Musa berjudul Sanggahan Terhadap “Berzikir Beramai-Ramai Tak Salah” (edisi Feb 2007, ms. 75). Tak silap saya artikel Dr. Ahmad Farouk itu pula asalnya mengkritik sebuah artikel lain sebelumnya.

Yang saya maksudkan “secara positif” ialah kritikan yang bersikap beradab lagi membina. Manakala yang saya maksudkan secara ilmiah ialah kritikan yang dipenuhi dengan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah serta hujah para ilmuan. Lawan dari dua sikap ini ialah kritikan yang kasar, biadap lagi emosi. Dalam tulisan ini, saya akan mengkritik semula penulisan akhi Mohd Fitri. Saya akan cuba sedaya upaya mengikuti manhaj beliau yang positif lagi ilmiah.

Pertama: Sumber agama ialah al-Qur’an dan al-Sunnah.

      Akhi Mohd Fitri membuka artikelnya di perenggan kedua (ms. 75) dengan penegasan bahawa “para ulama’ adalah golongan yang paling takut kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.. Tidak akan keluar dari bibir dan peluh keringat mereka sekumit pandangan melainkan ianya didasari oleh petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah.

   Penegasan ini adalah benar, akan tetapi ingin saya memperincikannya bahawa sumber agama ialah al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih, diikuti dengan dalil-dalil agama yang lain seperti ijma’, qiyas, maslahah mursalah, pendapat sahabat dan lain-lain. Ada pun para ulama, peranan mereka ialah menyampaikan al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih serta berijtihad dalam persoalan yang didiamkan oleh dua sumber tersebut. Sumber agama bukanlah para ulama’. Berpijak dari sini terdapat dua perkara penting yang ingin digariskan:

      Pertama: Jika berlaku perselisihan antara pendapat ulama dengan al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih, maka al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih diunggulkan di atas pendapat para ulama. Kemudian, jika berlaku perselisihan pendapat di antara para ulama, maka diunggulkan pendapat yang paling mendekati al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih. Semua ini adalah berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

      Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. [al-Nisa’, ayat 59]

      Kedua: Tidak semua individu yang memakai jubah ulama’ dapat diiktiraf sebagai ulama’. Di antara mereka ada yang benar-benar ikhlas lagi jujur menegakkan kebenaran. Pemikiran, ucapan dan penulisan mereka menepati al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih berdasarkan kefahaman al-Salaf al-Shalih. Individu seperti ini adalah ulama’ yang diiktiraf. Ulama’ seperti ini patut menjadi rujukan umat Islam. Sekali pun sekali-sekala mereka berbuat silap, kesilapan tersebut tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai ulama’.

      Di antara mereka ada yang benar-benar ingin menjauhkan umat Islam dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih. Mereka memiliki agenda lain seperti kepentingan diri sendiri, mazhab atau parti. Individu seperti ini tidak boleh digelar sebagai ulama’. Wajib menjelaskan kepada orang ramai akan kerosakan dan keburukan mereka. Antara contoh individu yang duduk dalam kategori kedua ini ialah Hasan Ali al-Saqqaf yang dirujuk oleh akhi Mohd Fitri dalam artikelnya di ms. 77.