Article Index


Kedua: Akhi Mohd Fitri (ms. 77) menukil pendapat Imam Fakh ar-Razi dan Imam al-Alusi bahawa ayat 205 surah al-A’raaf hendaklah ditafsir dengan ayat 110 surah al-Isra’ yang bermaksud: Dan janganlah engkau nyaringkan (jahr) bacaan doa atau solatmu juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.

      Setelah menukil pandangan dua Imam tafsir di atas serta ayat 110 surah al-Isra’, akhi Mohd Fitri menulis: “Oleh itu ayat ini menunjukkan kepada keharusan zikir secara perlahan dan jahar.” Beliau juga membuat kesimpulan di akhir artikel (ms. 77): “Dalil-dalil yang dibentangkan menunjukkan keharusan zikir jahar.”

      Saya musykil bagaimana beliau dapat sampai kepada kesimpulan boleh zikir secara jahr padahal ayat 110 surah al-Isra turut menggunakan istilah jahr, bermaksud dilarang berdoa atau solat secara jahr. Jika dikatakan ayat 110 surah al-Isra’ saling menafsiri dengan ayat 205 surah al-A’raaf, maka kedua-duanya menggunakan istilah jahr, bererti tidak boleh zikir secara jahr. Justeru strategi menggandingkan ayat 110 surah al-Isra’ dengan ayat 205 surah al-A’raaf adalah betul, tetapi kesimpulan yang dibuat darinya adalah salah.

      Tempat terpenting bagi zikir ialah di dalam hati. Ada pun sebutannya, maka ada empat cara sebutan di mana hanya satu yang betul:

  1. Zikir tanpa menggerak-gerakkan lidah dan bibir. Inilah zikir yang dilarang oleh oleh ayat 110 surah al-Isra’. Perkataan tukhafit dalam ayat 110 berasal dari kata khafata yang bererti merahsiakannya. Jika sekali pun ada gerakan lidah dan bibir, ia sangat perlahan sehingga tidak dapat didengar oleh pembacanya atau oleh orang di sebelahnya.
  2. Zikir dengan gerakan lidah dan bibir yang menghasilkan suara perlahan sehingga dapat didengar oleh orang yang berzikir serta orang yang berada di sebelahnya. Inilah yang disebut sebagai zikir sirr yang diperintah oleh ayat 110 surah al-Isra’.
  3. Zikir dengan getaran kotak suara di kerongkong yang menghasilkan suara yang dapat didengar oleh orang di sekeliling. Inilah yang disebut sebagai zikir jahr yang dilarang oleh ayat 205 surah al-A’raaf dan ayat 110 surah al-Isra’.
  4. Zikir dengan jeritan yang mengeluarkan udara dari kerongkong sehingga dapat didengari oleh orang yang jauh. Zikir seperti ini dilarang berdasarkan hadis Abu Musa al-Asya‘ari r.a. yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Farouk dalam artikelnya, ms. 75.